Hvad betyder CEO?

Det er helt normalt at se en betegnelse som ‘CEO’ om en bestemt person. Ofte bliver det brugt som betegnelse for en leder i en virksomhed. Selvom det er et meget normalt udtryk, er det faktisk ikke alle, der helt er klar over, hvad det betyder.

Er du blandt dem, der har undret sig over, hvad det betyder, er du heldigvis havnet på den rette side. I denne artikel kan du læse, hvad CEO er en forkortelse for, og hvad betegnelsen dækker over. Dermed vil du ikke være i tvivl om dets betydning fremover.

Hvad står CEO for?

CEO er en meget udbredt og anvendt titel. Det er en forkortelse for Chief Executive Officer, som er det, der kaldes for en administrerende direktør på dansk. Derfor er en CEO den øverste leder i en virksomhed, men ofte refererer han eller hun direkte til en bestyrelse.

Som CEO er man ansvarlig for ledelse og administrativ ledelse. Man er en del af den øverste ledelse, som også kaldes for en C-suite. Den består blandt andet af en CFO, CMO og COO i de fleste tilfælde. Disse titler er også kendt som CxO-titler, og bliver brugt i de fleste store virksomheder.

Titlen som Chief Executive Officer er langt fra ny. Derimod har den været brugt i mange år. Den blev brugt for første gang tilbage i 1782, hvor Kongressen i USA gjorde brug af denne betegnelse for guvernørerne i de 13 kolonier i USA.

Hvis man udelukker kigger på forkortelsen CEO, er den dog en del nyere. Den blev nemlig først brugt i 1914 for første gang, hvor den blev introduceret i Australien.

LÆS OGSÅ:  Hvad tjener en pædagog?

Hvad laver en CEO?

En CEO har mange arbejdsopgaver, da det er denne person, der har det overordnede ansvar for virksomheden. Derfor er det også ham eller hende, der har det sidste ord, når der skal træffes store beslutninger i den pågældende virksomhed.

Selvom det i sidste ende er CEO’en, der har ansvaret, er mange opgaver og beslutninger udliciteret til andre personer i den såkaldte C-suite. Det skyldes, at disse personer har et mere specialiseret indblik i området, hvorimod CEO skal have et mere generelt og overordnet overblik.

Når man er ansat i en virksomhed som CEO, står man primært for strategiske opgaver. Derfor er det også den administrerende direktør, der er ansvarlig for strategi, vision og mål i virksomheden. Samtidig har vedkommende også det sidste ord i forhold til beslutninger om økonomi og investeringer.

Med andre ord, så er det en CEO’s ansvar at sørge for, at virksomheden kører, som den skal. En række undersøgelser har vist, at op til 45% af en virksomheds præstation afhænger af CEO’en. Derfor er det meget vigtigt for enhver virksomhed, at det er den rette person, der står i spidsen for den.

Gængse arbejdsopgaver for en CEO

Som CEO har du et meget bredt ansvarsområde. Det betyder, at man skal varetage mange forskellige arbejdsopgaver. En CEO’s arbejdsdag vil derfor være meget varierende. Blandt andet vil arbejde bestå af økonomistyring og planlægning af budgetter.

Derudover har en CEO også ansvar for at lave løbende allokering og omrokering af ressourcer, så virksomheden kører, som den skal. Samtidig har han eller hun også ansvaret for, at de ansatte i virksomheden arbejder ud fra en specifikt planlagt strategi.

LÆS OGSÅ:  Hvad betyder slay?

En stor del af arbejdet foregår i tæt samarbejde med den øvrige ledelse, hvilket omfatter både CMO, CFO og COO. Sammen med disse personer, står en CEO også for at lave og implementere virksomhedens vision og mission.

Ydermere består mange arbejdsdage også af møder med både eksterne og interne personer. Blandt nogle af de møder, man skal have som CEO, er med bestyrelsen. Her skal man blandt andet holde dem opdateret på virksomhedens udvikling i forhold til de kort- og langsigtede mål.

I mange tilfælde er det også den administrerende direktør, der er virksomhedens ansigt udadtil. Det indebærer at optræde i medierne, men også at være repræsentant ved officielle arrangementer, herunder brancherelaterede events og begivenheder.

En CEO’s vigtigste job er naturligvis at optimere på virksomhedens top- og bundlinje. Dette indebærer også at træffe beslutninger om investeringer og M&A. Derfor er det et job med meget ansvar, hvilket naturligvis også er årsagen til, at ikke alle egner sig til det.

Hvad er forskellen på en CEO, CFO og COO?

Der er mange af de såkaldte CxO-titler at holde styr på. Derfor er det ikke alle, der oplever, at det er nemt at skelne dem fra hinanden. Det er selvfølgelig vigtigt at kunne dette, da de hver især besidder egne kompetencer og arbejdsområder.

Fælles for både en CEO, CFO og COO er, at de er en del af den øverste ledelse i en virksomhed. Til trods for dette, er der dog ofte stor forskel på, hvad de laver til dagligt. Ligeledes er de ofte også afhængige af hinanden, for at få deres arbejde til at fungere.

LÆS OGSÅ:  Hvad er fibernet?

En CEO er ansat til at have ansvar for den strategiske ledelse, mens en CFO er ansvarlig for økonomiske beslutninger og analyser. En COO er ansat til at være ansvarlig for den daglige drift, så CEO’en netop kan have fokus på den strategiske del af driften.

Hvad det vil sige er, at det er en CEO, der i sidste ende er ansvarlig for at lede den pågældende virksomhed. Han eller hun kan betragte COO’en som en form for højre hånd, der tager sig af den praktiske del af arbejdet, når det kommer til den daglige drift.

Det er CFO’en, der har ansvaret for at tage sig af alt, der har relation til det finansielle i dagligdagen. Selvom de alle har hver deres ansvarsområder, er det som regel CEO’en, der i sidste ende har ansvaret og det endelige ord i forhold til både økonomi, strategi og investering.

Hvad tjener en CEO?

Blandt de 100 største virksomheder i Danmark tjener mere end halvdelen af CEO’erne i gennemsnit mere end 10 millioner kroner om året. Den højeste løn for en CEO i Danmark ligger på den anden side af 50 millioner kroner om året.

Men hvor høj kan lønnen for en CEO egentlig blive? Tager man et kig på de store internationale virksomheder, kan lønniveauet nå astronomiske højder. Her taler vi om trecifrede millionbeløb i årsløn.

I den lavere ende af skalaen for CEO-lønninger ligger niveauet omtrent 85.000 kroner om måneden, hvilket svarer til en årsløn på cirka 1 million kroner.

Generelt er der en tendens på det danske marked, hvor lønnen for administrerende direktører er stigende. Dette skyldes især internationaliseringen af virksomhederne og rekruttering af CEO’er fra udlandet.