Hvad betyder etisk?

Du kan være stødt på begrebet etisk i flere forskellige sammenhænge. Eksempelvis kan du være blevet præsenteret for det i forbindelse med, at du har læst, at noget er ‘etisk korrekt’. Er du ikke bekendt med ordets betydning, er det naturligvis svært at vurdere, hvad der konkret er etisk korrekt.

Oprindeligt er det et begreb, der stammer fra den del af filosofien, der kaldes for etik. Det er et område indenfor filosofien, der beskæftiger sig med moralsk korrekthed, principper og værdier. Alt dette kan danne grundlag for, hvordan en person, gruppe eller organisation opfører sig.

Hvad er en etisk handling?

Hvis en handling bliver beskrevet som etisk, betyder det som udgangspunkt, at handlingen er moralsk korrekt eller acceptabelt ifølge et sæt af principper eller normer. Disse principper eller normer kan variere ud fra kulturelle, religiøse eller filosofiske traditioner.

Det vil sige, at det er vanskeligt at give et konkret svar på, hvad der kan betragtes som etisk. Derimod er det noget, der kan variere betydelig fra person til person, da deres kultur, værdisæt og principper kan adskille sig. Derfor er det umuligt at give et konkret svar på, hvad etiske handlinger er.

Af denne grund er det også et emne, der gennem tiden har ført til utallige komplekse og langvarende debatter. Da der fortsat er stor uenighed om, hvad en etisk handling kan betragtes som, bliver dette emne fortsat debatteret i stort omfang.

LÆS OGSÅ:  Hvad hedder julemandens rensdyr?

Etiske overvejelser er vigtige

Det er naturligvis meget vigtigt at nævne, at etiske overvejelser spiller en stor rolle i forbindelse med mange ting i livet. Blandt andet er det noget, der bliver anvendt meget i erhvervslivet. Her har det til formål at sikre, at virksomheder opfører sig på en retfærdig og respektfuld måde.

Det er dog langt fra kun i erhvervslivet, at det bliver brugt. Det har også en stor betydning for, hvordan videnskab bliver grebet an. Her er det nemlig vigtigt, at forskere følger en række etiske retningslinjer, så de udfører deres arbejde på en retfærdig måde.

Hvad det betyder er, at det selvfølgelig ikke skal gå ud over hverken mennesker eller dyr, at de skal udføre deres forskning. Ydermere spiller de etiske overvejelser også ind, når forskere skal vurdere, hvorvidt deres forskning f.eks. tåler at se dagens lys.

Ydermere er etiske overvejelser også noget, alle generelt bør gøre sig i dagligdagen. Her handler det om, at alle skal opføre sig etisk korrekt og i overensstemmelse med samfundets normer. Derfor er det helt automatisk overvejelser, som alle kommer til at stifte bekendtskab med.

Etik har stor betydning i mange sammenhænge

Etik er også meget vigtigt, når det kommer til medicin. Her tales der medicinsk etik. Det samme er tilfældet, når man taler om jura og teknologi. I disse tilfælde er det henholdsvis juridisk etik og teknologisk etik, der er på tale.

Fælles for disse områder er, at man ikke bør tilsidesætte etik, når man skal træffe beslutninger. Ved at have fokus på etik i disse sammenhænge, vil man kunne fastslå, hvad er er rigtigt og forkert. Derfor har det faktisk en stor betydning, hvis man arbejder med f.eks. jura eller medicin.

LÆS OGSÅ:  Hvad er PFAS?

I og med, at der er stor forskel på, hvordan folk ser på etik, er det svært at udstikke specifikke regler på området. Derimod er det ofte uskrevne normer, som er meget gennemgående for et samfund, en kultur eller et fagområde. Derfor kan det for nogen godt være svært at forholde sig til.

Hvad er et etisk dilemma?

Et etisk dilemma kan være anledning til en heftig debat. Derfor bliver etik og politik ofte blandet sammen, hvilket betyder, at det hurtigt kan blive kompliceret. Et godt eksempel på dette, er debatten om dyreforsøg. Mange mener, at det er forkert, mens andre mener, at det er i orden.

F.eks. kan en person være af den opfattelse, at det er etisk forkert, fordi det er ondt mod dyr. En anden mener, at det er etisk korrekt, da det kan redde menneskeliv på sigt. I dette tilfælde har sidstnævnte person en anden etisk referenceramme til problemet, hvorfor vedkommende ser anderledes på det.

Det er dette, man kalder for et etisk dilemma. De opstår, når man ikke har nogen absolut referenceramme, som det er tilfældet med debatten om dyreforsøg. Dermed kan to personer med forskellige syn på sagen, ender med at debattere til evig tid.

Er etik og moral det samme?

Selvom etik og moral handler om det samme, er der forskel på, hvordan de to ord bliver brugt. Ordet moral stammer fra det latinske ord ‘moral’, mens etik stammer fra det græske sprog. Begge dele betyder dog det samme: ‘Sædvane’, ‘Skik’ eller ‘Brug’.

Alligevel bliver de to ord ikke brugt på den samme måde, og derfor er der også en mindre forskel i deres betydning. Etik bliver brugt om, hvordan vi bør opføre os. Moral handler derimod om konkrete og kulturbestemt forskrifter, der derfor kan beskrives som et ‘normsæt’.

LÆS OGSÅ:  Hvad betyder body count?

Netop derfor bliver de to ord ikke brugt på den samme måde. Kort og godt bliver moralen ofte set som noget mere konkret, mens etikken i højere grad er en filosofisk diskussion. Dette ændrer dog ikke på, at det er det samme, da de begge handler om, hvad der er rigtigt og forkert.