Hvad betyder woke?

Der er en god chance for, at du i løbet af de seneste år er stødt på begrebet woke. Det er blevet mere og mere udbredt, men det betyder ikke, at alle har kendskab til dets betydning. Har du ikke det, er du heldigvis landet på den helt rette side.

I denne artikel bliver du klogere på, hvad woke betyder. Du kan også læse mere om, hvordan ordet primært bliver brugt. Med andre ord, så kan du lære alt, hvad der er værd at lære om ordet woke.

Woke betydning: Det dækker det over

Som der også er givet udtryk for herover, så er det ikke usandsynligt, at du er stødt på ordet woke. Det er et begreb, der bliver brugt meget flittigt i disse år. Blandt andet bliver det brugt på de sociale medier, men også i daglig tale og i de traditionelle medier.

Det er et slangudtryk, der bruges til at beskrive en persons bevidsthed om sociale og politiske problemer. Det kan f.eks. være, at personen har en høj grad af bevidsthed om klimaforandringer, racisme, sexisme eller en helt tredje form for diskrimination.

Hvis man er woke, er man derfor bevidst om de samfundsmæssigt strukturer, der har været med til at skabe disse problemer. Ligeledes bliver det også brugt til at beskrive personer, som viser sig at være villige til at handle for at bekæmpe problemerne.

Hvor stammer udtrykket fra?

Der er mange, der tror, at woke er et nyt udtryk. Det er det dog ikke. Ganske vist bliver det brugt i en lidt anden sammenhæng end før, men det er ikke et nyt ord. Tværtimod har det været anvendt i mange år, om end det primært har været anvendt i afroamerikansk kultur.

LÆS OGSÅ:  Hvad er den korrekte Star Wars-rækkefølge?

Derfor er det også her, det stammer fra. Oprindeligt er dette ord blevet brugt til at beskrive en persons bevidsthed om racisme. Med tiden har det udviklet sig til også at dække over andre former for diskrimination. Det er især blevet udbredt af rappere som Kendrick Lamar og J. Cole.

Med tiden er det blevet et meget mere almindeligt slangudtryk, der bruges af personer i hele verden. I dag bruges det dog ikke kun i relation til racisme. Derimod bruges det til at beskrive en person, der har et stort fokus på samfundsmæssige og politiske problemer.

Hvordan bruges det i dag?

Der bør ikke være nogen tvivl om, at udtrykket woke i dag bliver brugt i et stort omfang. Det bliver brugt til at beskrive en person, der er meget bevidst om f.eks. magtmisbrug, racisme eller sexisme. Det kan dog også være en person, der er bevidst om andre former for diskrimination.

Desuden bliver det også brugt til at beskrive en anden persons ønske om at skabe en bedre verden. Derfor bliver en person ofte beskrevet som værende ‘woke’, hvis han eller hun ønsker at bekæmpe problemer med eksempelvis racisme eller sexisme.

Ofte bliver det brugt i forbindelse med at udtrykke solidaritet med andre, som også kæmper for social retfærdighed.

Derudover bruges det til at beskrive, hvordan man kan være mere opmærksom på problemer i samfundet. F.eks. kan det være ved at støtte op om kampagner, der handler om social retfærdighed. Det kan dog også være ved at donere penge til relevante organisationer.

Bruges ofte også nedsættende

Det er naturligvis også værd at nævne, at det ofte bliver brugt nedsættende. Det vil sige, at mange bliver beskrevet som ‘woke’, hvis andre mener, at de er ‘for meget’. Det kan f.eks. være, at de stiller høje krav i forbindelse med ligestilling til transseksuelle.

LÆS OGSÅ:  Hvad er et skøde?

Når begrebet bliver brugt på de sociale medier, er det derfor ikke altid i en positiv sammenhæng. Naturligvis har formålet med ordet været, at det skulle være positivt. Sådan forholder det sig dog ikke i alle tilfælde, hvilket man naturligvis skal være opmærksom på.

Det er ikke blot på de sociale medier, at det bliver brugt nedsættende. Det sker også i daglig tale. Når nogen bruger ordet i denne sammenhæng, vil man ofte kunne høre det på deres tonefald. Bruges det nedsættende på de sociale medier, vil man kunne fornemme det på den kontekst, det bruges i.

Dette vidner selvfølgelig om, at det er et bord med flere betydning. For nogle gruppe er det et positivt ord, der dækker over personer med fokus på vigtige emner. For andre grupper bruges det til at beskrive personer, der simpelthen gør for meget ud af at være politisk korrekt.

Hvordan kan man være woke?

Når man er woke, er man en person, der er bevidst om sociale og politiske problemer i samfundet. Det betyder, at man ønsker at handle, for at kunne støtte andre. I de fleste tilfælde handler det om at kæmpe for ligestilling og retfærdighed for alle personlighedsgrupper.

Ydermere betyder det også, at man som regel er åben over for at lære og forstå andre mennesker. En woke person er også villig til at ændre holdninger og handlemåder, hvis de ikke stemmer overens med andre personers værdier.

For at være woke, skal man derfor være bevidst om de sociale og politiske problemer i samfundet. Dernæst skal man være villig til at gøre en indsats på at rette op på disse problemer. Det kan f.eks. være ved at demonstrere for forbedrede rettigheder til bestemte grupper.

LÆS OGSÅ:  Hvad betyder POV?

Ligeledes er det også afgørende at være åben for at lære og forstå andre menneskers syn på verden. Og ud fra dette, skal man være villig til at hjælpe med at tilpasse verden til dem. For de fleste woke personer, handler det om at skabe en verden, hvor der er plads til alle.

Folk har forskellige syn på wokeness

Man kan ikke komme udenom, at wokeness er blevet mere udbredt i løbet af de seneste år. Selvom det er tilfældet, er det ikke alle, der har taget det til sig. Tværtimod er der faktisk mange, der er modstandere af det, hvorfor det på sin vis opdeler samfundet.

Til trods for dette, er wokeness med stor sandsynlighed kommet for at blive. Samfundet er under konstant forandring, og det samme er tilfældet for personerne i det. I de seneste år har begrebet især været brugt i forbindelse med kampen for LGBTQ-rettigheder.

F.eks. mener mange, at trans- og homoseksuelle skal føle sig mere velkomne i samfundet. I andre tilfælde bliver wokeness brugt til at beskrive folk, der kæmper for kvinderettigheder. Dette kan f.eks. være i forbindelse med kampen for at få kønskvoter i danske bestyrelser.

For mange er det helt naturligt, at man skal være inkluderende, og skal gøre plads til andre. For andre er wokeness nærmest som en plage, som de helst ser udryddet. Derfor kan det ganske enkelt ikke benægtes, at der er meget forskellige syn på at være woke.