Hvad er det mindste land i verden?

Der findes flere lande i verden, der er meget små, men der er kun et af dem, der kan være det mindste land i verden. Det mindste land i verden er Vatikanet, der også er kendt som ‘Vatikanet’ eller ‘Pavestaten’, og er uafhængig stat, der ligger midt i Rom i Italien.

Hvor stor er Vatikanstaten?

I og med, at Vatikanstaten er det mindste land i verden, er du næppe i tvivl om, at det ikke er et stort land. Faktisk er det ikke større end, at det er placeret på en bakketop i Rom, hvor hele landet er omgivet af tykke, høje mure, hvoraf dele kan dateres helt tilbage til det 9. århundrede.

I alt har de kun 0,44 kvadratkilometer at gøre godt med i Vatikanet. Derfor er det også kun med nød og næppe, at der er fundet plads til bl.a. pavens plads, Vatikanmuseet samt Peterskirken, der bliver betragtet som ét af de mest hellige steder i verden inden for katolicismen.

Hvor mange bor der i Vatikanstaten?

Da Vatikanstaten kun råder over et meget lille areal, hvoraf en stor del af det tilmed er gået til de bygninger og seværdigheder, som det lille land er kendt for, er indbyggertallet selvsagt ikke særlig højt. Et estimat lyder, at der bor omtrent 453 personer i Vatikanet.

Som følge af, at det er et land med et meget lille areal, giver det også en relativt høj befolkningstæthed, at der bor 453 personer i landet. Det betyder nemlig, at de ender med en befolkningstæthed på 924 indbyggere pr. km2.

LÆS OGSÅ:  Hvad koster DR Licens?

I denne forbindelse er det også værd at nævne, at der faktisk også er ca. 372 personer, der er statsborgere i Vatikanstaten, som bor andre steder i verden. Det er primært diplomater fra Den Hellige Stol, der bor i andre lande samt kardinaler bosat i Rom.

Vatikanstaten er blevet mindre med tiden

Vatikanstaten, der i dag råder over mindre end en halv kvadratkilometer, var tidligere et markant større land. Før i tiden rådede landet over et område på 45.000 kvadratkilometer, men det blev der sat en stopper for i løbet af 1860’erne.

Her blev Italien nemlig forenet, hvilket fik betydning for Vatikanet. Som et led i denne forening af Italien, blev en stor del af Vatikanstaten nemlig indlemmet i Italien, hvorfor det kun var en meget lille del, der kunne beholdes af den pavelige kirkestat.

Det skyldes, at den romersk-katolske kirke ikke var villige til at afgive de sidste rester af kirkestaten. Det medførte, at de i en periode på mere end 50 år kæmpede for at få den italienske regering, som skiftede flere gange i perioden, til at anerkende Vatikanstaten som en selvstændig stat.

Det lykkedes i 1929, hvor Pave Leo 11. og diktatoren Benito Mussolini, der dengang var italiensk statsminister, et forlig, der betød, at Pavens suverænitet over området blev anerkendt. Siden dengang har Vatikanstaten været betragtet som en selvstændig stat.

På trods af sin meget beskedne størrelse, råder Vatikanet i dag over sin egen 100-mands hær, der har fået navnet Schweizergarden. Dertil har landet sin egen økonomi, der finansieres via donationer, investeringer og indtægter fra de mange turister, der hvert år valfarter til landet.

LÆS OGSÅ:  Hvad er tillægsord?

Hvem styrer Vatikanstaten?

Vatikanstaten bliver betragtet som et kirkeligt præstemonarki, hvilket er en form for teokrati. Selve regeringsformen i landet er et såkaldt étkammersystem, der er underlagt og styret af Roms biskop, paven.

Hvad det vil sige er, at paven ikke blot er det religiøse overhoved for den romersk-katolske kirke, da han også har rollen som statsoverhoved for Vatikanstaten.

Alle de øverste embedsmænd i Vatikanet tilhører den katolske kirkes gejstlighed. Siden pavedømmet vendte retur fra Avignon i 1377, har de primært holdt til i Det Apostolske Palads, men har i en periode også resideret i Quirinalpaladset, som ikke ligger i Vatikanstaten, men derimod i Rom.

Den Hellige Stol har ejerskab over Vatikanstaten

Der er mange, der tror, at Den Hellige Stol (latin: Sancat Sedes) og Vatikanstaten er en og samme ting. Det er dog ikke tilfældet. Tværtimod har Den Hellige Stol side oldkristen tid fungeret som den øverste myndighed for de mere end 1,2 milliarder følgere af den katolske kirke.

Det, der i dag er kendt som Vatikanstaten, blev først grundlagt i 1929, hvor der blev skrevet under på Laterantraktaten, som var en aftale mellem Den Hellige Stol og Italien. I denne traktat bliver staten omtalt som noget nyt, og er derfor ikke et levn fra den større Kirkestat, der fandtes fra 756 til 1870.

Af traktaten fremgår det, at det er Den Hellige Stol, der har fuldt ejerskab og enerådende herredømme over Vatikanstaten. Og da det er en betegnelse for bispesædet i Rom, er det derfor også den siddende pave, der er statsoverhoved for det lille land.

Top 10 over verdens mindste lande

Vatikanstaten er ikke det eneste land i verden, der råder over et meget lille areal. Det gør sig også gældende for en række andre lande, om end ingen af dem er helt så små som Vatikanet. Det eneste land, der er tæt på at være lige så småt, er Monaco, der ligger i det sydlige Frankrig.

LÆS OGSÅ:  Hvad er PFAS?

Vil du gerne vide mere om, hvilke lande i verden, der er de mindste, så er du landet det rette sted. Herunder finder du nemlig en liste over de mindste lande i verden, som dog ikke omfatter afhængige og autonome territorier, hvilket bl.a. omfatter Gibraltar.

  1. Vatikanstaten: 0,44 kvadratkilometer
  2. Monaco: 2 kvadratkilometer
  3. Nauru: 21 kvadratkilometer
  4. Tuvalu: 26 kvadratkilometer
  5. San Marino: 61 kvadratkilometer
  6. Liechtenstein: 160 kvadratkilometer
  7. Marshalløerne: 181 kvadratkilometer
  8. Saint Kitts & Nevis: 261 kvadratkilometer
  9. Maldiverne: 298 kvadratkilometer
  10. Malta: 316 kvadratkilometer

Som du kan se på listen herover, så er Monaco faktisk det eneste land på listen over de mindste lande i verden, der i nærheden af at være lige så småt som Vatikanstaten. Malta, som er det 10. mindste land i verden, er derimod mere end 700 gange større end Vatikanet.

Vælger man at medtage områder, der ikke er uafhængige, vil Gibraltar også være at finde på denne liste, da det britiske territorium råder over et areal på blot 6,8 kvadratkilometer.