Hvad er inflation?

Inflation er noget, som de fleste har hørt om, men det er ikke alle, der ved, hvad det er. Det kan bedst beskrives som en tilstand, der opstår, når samfundet oplever generelle og vedvarende prisstigninger. Dette vil i sidste ende medføre, at borgernes penge bliver mindre værd.

Langt fra alle ved, hvorfor inflation opstår. Hertil er det heller ikke alle, der ved, hvad det kan have af konsekvenser. Såfremt du har et ønske om at blive klogere på dette, er du landet det rette sted. Dette får du nemlig mulighed for at blive klogere på i denne artikel.

Hvad betyder inflation?

Inflation bruges til at beskrive en situation, hvor et samfund bliver ramt af en vedvarende stigning i det generelle prisniveau. Dette vil medføre, at værdien af landets valuta bliver forringet.

Værdien af den respektive valuta vil blive forringet som et resultat af, at priserne stiger og dermed gør, at det vil blive dyrere end tidligere at købe varer og tjenester. Hvad det betyder er, at pengene generelt bliver mindre værdi i hele samfundet.

Kraftig inflation kaldes hyperinflation

Hvis der er tale om en meget kraftig og voksende inflation, kalder man det for hyperinflation. En sådan situation vil forekomme vil ske, når der opstår både hurtige og høje prisstigninger, hvilket naturligvis får betydning for forbrugere og virksomheders købeevne.

Der skal dog en del til, før der vil være tale om hyperinflation, da det som udgangspunkt vil være et tilfælde, hvis priserne stiger med mere end 50% månedligt over en længere tidsperiode. Derfor er det ganske sjældent, at det er noget, der forekommer.

Hvordan kan inflation opstå?

Der er sjældent, at der kun er én årsag til, at et samfund bliver ramt af inflation. Som regel er der flere årsager til dette. En række af de ting, der kan ende med at forårsage inflation i større eller mindre omfang, bliver beskrevet nærmere herunder.

Udlån fra Nationalbanken

Nationalbanken kan ende med at have stor indflydelse på samfundsøkonomien. Hvis de træffer en beslutning om at udlåne store mængder penge, eller derimod printe flere penge, er der en risiko for, at der kan opstå inflation i samfundet.

Grunden til dette er, at det fører til, at der kommer flere penge i omløb, hvis Nationalbanken beslutter sig for at gøre dette. Som et resultat af dette, så vil de eksisterende penge blive mindre værd, da priserne tilsvarende vil stige.

Ender det med, at Nationalbanken kommer til at trykke for mange penge, kan det få store konsekvenser for samfundet, da det kan resultere i hyperinflation. Det vil sige, at landet bliver ramt af en meget kraftig og voksende inflation.

Udbud og efterspørgsel

Det vil ikke blot være i tilfælde af, at Nationalbanken beslutter sig for at trykke flere penge, at der kan blive sat gang i inflation. Det er også en tilstand, der kan opstå som et direkte resultat af forholdet mellem udbud og efterspørgsel i et samfund.

LÆS OGSÅ:  Hvad er det største land i verden?

Er efterspørgslen efter særlige varer eller tjenester markant større end udbuddet, vil det medføre, at udbyderne hæver priserne på de respektive produkter.

Som følge af dette, vil det medføre, at kundernes penge bliver mindre værd, eftersom de skal betale en højere pris for de varer eller ydelser, som de har et ønske om at købe.

Andre landes forhold

Økonomiske forhold i andre lande vil også kunne påvirke, at der opstår inflation i et andet land. Inflation i f.eks. Danmark er derfor ikke altid opstået på grund af interne forhold. Det kan sagtens ske, at det er noget, der er påvirket af forhold i andre lande.

Der kan være flere årsager til, at det sker, men som regel vil det være forårsaget af, at der er opstået inflation i andre lande, som Danmark importerer varer fra. Det vil nemlig medføre, at prisen på varerne stiger, og prisen på de varer, der sælges videre, vil derfor også være højere.

Generelle prisstigninger

Ofte bliver priser på varer eller tjenester forøget, fordi efterspørgsel overstiger udbuddet. Til trods for, at det som regel er dette, der gør, at priser på varer eller tjenester forøges, er det ikke altid, at det forholder sig på denne måde.

Det kan også være virksomhederne selv, der vælger at hæve deres priser. Det kan være forårsaget af, at de selv er blevet ramt en stigning i omkostningerne. For at sikre, at de opnår samme profit pr. solgt produkt, kan de derfor beslutte at hæve priserne.

I andre tilfælde kan det være påvirket af, at man har besluttet at hæve medarbejdernes lønninger, og at prisen på produkterne derfor skal hæves tilsvarende, så virksomheden ikke ender med at tabe penge på det

Bliver priserne hævet på varer eller tjenesteydelser, kan det i sidste ende være medvirkende til, at der opstår inflation, da det vil medføre, at kundernes penge mister værdi.

Hvordan påvirker inflation økonomien?

Inflation kan påvirke et samfunds økonomi på markant vis. Der kan være flere ting, der spiller ind på kort sigt, men på den lange bane, vil der med sikkerhed indtræffe en forøgelse af pengemængden, hvis der er tale om vedvarende prisstigninger.

Man er derfor nødt til at øge pengemængden i samfundet, hvis der er tale om inflation. Årsagen til dette er, at stigende priser og en uændret pengemængde vil føre til et fald i likviditeten. Det vil sige, at samfundet vil have færre penge til rådighed.

Som følge af dette, vil der ikke være en stor nok mængde penge til rådighed til, at det er muligt at fortsætte pengestrømmen i samfundet. Derfor kan det blive nødvendigt at udstede flere penge, hvilket ikke er positivt, da det forringer valutaens værdi.

Der er flere konsekvenser ved inflation

Det er vigtigt at slå fast, at inflation ikke er et problem i sig selv. Det skyldes, at der faktisk er tale om en ganske normal samfundsmekanisme. Derfor kræver det, at der er tale om en omfattende inflation, såfremt det skal være et reelt problem for samfundet.

LÆS OGSÅ:  Hvad er verdens mest befolkede land?

Opstår der både høj og vedvarende inflation, som også er kendt som hyperinflation, kan det vise sig at have store konsekvenser for samfundet. Det skyldes, at det kan resultere i en række store problemer for samfundet som helhed.

Det kan føre til store tab på pengebeholdninger, da værdien af dem bliver forringet. Som regel vil det også resultere i omfordelinger af debitorer og kreditorer. Det sker som følge af den ustadige værdi på såvel varer som penge.

Hvornår er der tale om inflation?

Der er mange, der tror, at alle prisstigninger vil føre til inflation. Det er dog vigtigt at slå fast, at det ikke er tilfældet. Er der f.eks. tale om en relativ prisstigning i oliepriserne, der er forårsaget af et fald i reserverne, vil dette forhold som udgangspunkt ikke føre til inflation.

I stedet vil der blot være tale om en generel prisstigning, som derfor ikke vil komme til at indgå i beregningen af inflationen i et land.

Er der tale om en stigning i et helt lands engangsomkostninger, vil det heller ikke udgøre inflation. F.eks. vil der ikke være tale om inflation, hvis den danske regering træffer en beslutning om at hæve momsen, da det også vil være en generel prisstigning.

Hvordan måles inflation?

I Danmark er det Danmarks Statistik, der står for at måle inflationen. Det foregår i form af en procentvis ændring i forbrugerprisindekset. Der bliver foretaget en måling hver måned.

Forbrugerprisindekset er et indeks, der bliver brugt til at vurdere den økonomiske udvikling. For at kunne gøre dette, bliver der taget udgangspunkt i prisen for varer og tjenester, der er en fast del af de fleste husholdninger i Danmark.

Det betyder, at der bliver brugt flere forskellige varer og tjenester til dette formål, hvilket blandt andet omfatter:

  • Fødevarer, herunder mel, brød og kød
  • Produkter til personlig pleje, herunder shampoo, tandpasta og toiletpapir
  • Husholdningsudstyr, herunder møbler, hårde hvidevarer og rengøringsartikler

I skrivende stund bliver dette indeks opgjort på baggrund af op mod 25.000 priser, der bliver indsamlet hos både virksomheder, institutioner og butikker i hele Danmark.

Nettoprisindekset er et andet indeks, der også følger prisudviklingen i samfundet ud fra varer og tjenester, der indgår i den gennemsnitlige husholdning. Dette indeks adskiller sig dog ved, at det er friholdt ændringer i både afgifter, moms og tilskud.

Både forbrugerprisindeks og nettoprisindeks bliver hver måned offentliggjort af Danmarks Statistik, hvilket betyder, at alle har adgang til dem. Hvis du har et ønske om at følge prisudviklingen fra måned til måned, har du derfor nem adgang til information om dette.

Hvad betyder inflation for mig?

Inflation i Danmark kan ende med at påvirke dig og din økonomi på en lang række måder. Har du valgt at investere dine penge i bl.a. aktier og værdipapirer, vil en høj inflation kunne medføre, at dine investeringer mister sin værdi.

Det betyder dog ikke, at dine penge vil være mere værd, hvis du blot havde haft dem stående på en bankkonto. Står de her, vil de nemlig også miste sin værdi, såfremt de er placeret på en konto i banken, der har en lavere rente end inflationen.

LÆS OGSÅ:  Hvad er tillægsord?

Ligeledes vil du også opleve, at det bliver dyrere for dig at købe varer og ydelser. Det vil bl.a. være tilfældet, hvis du vil købe en ny bolig, da det får priserne til at stige. Ønsker du at sælge din bolig, kan det være en fordel, at der er inflation, da du kan få flere penge for boligen.

Ydermere vil du også opleve, at der kan være stor forskel på priserne på varer og ydelser i Danmark sammenlignet med andre lande, hvor der ikke er inflation. I langt de fleste tilfælde vil du opleve, at priserne er højere i Danmark, end de vil være i det land, du sammenligner med.

Inflation i Danmark

Denne gennemsnitlige inflation har fra 1900 til 2012 været på 4,0% om året. Det betyder ikke, at det har været tilfældet hvert år i denne periode. Tværtimod har der været store udsving over tid.

F.eks. var der under 1. verdenskrig og under 2. verdenskrig en række år, hvor inflationen lød på mellem 15 og 25%. Omvendt har der også være en række år i både 1920’erne og 1930’erne, hvor der var en kraftig deflation i landet.

Siden 2. verdenskrig har der altid været positive prisstigninger, og især i løbet af 1970’erne og 1980’erne var der tale om en ganske høj inflation. Typisk lød den i denne periode på et godt stykke over 55.

I perioden fra 1990 til 2021 forholdt det sig dog en kende anderledes, da Danmark her havde en inflation, der var ret lav og stabil. Fra 1990 til 2021 lød den gennemsnitlige årlige inflation på 2,2%, mens der fra 2013 til 2020 var en gennemsnitlig årlig inflation på kun 0,7%.

I løbet af 2022 og særligt i 2022 begyndte inflationen dog at stige meget kraftigt. Det startede i USA, men ramte siden også Europa, herunder også Danmark. Det medførte, at de danske forbrugerpriser i august 2022 var omtrent 9% højere, end de var året forinden.

Hvad er det optimale inflationsniveau?

Som angivet tidligere, er der både fordele og ulemper forbundet med inflation. Det betyder, at det ikke altid er en dårlig ting, at der er inflation i et land. Tværtimod er der faktisk et niveau, der bliver betragtet som værende det optimale inflationsniveau.

Her er der tale om et niveau, hvor de fordele og ulemper, der er forbundet med inflation, er blevet afbalanceret bedst muligt. Der er ikke givet et konkret tal på dette, men en række økonomer har dog anslået, at dette niveau vil lyde på et sted mellem 1 og 4% om året.

Hvad betyder deflation?

Inflation er noget, som de fleste har hørt om, men det er ikke alle, der har stiftet bekendtskab med deflation. Det er dog blot det modsatte af inflation, da det vil medføre, at udbuddet overstiger efterspørgslen, hvilke vil få priser på både varer og tjenester til at falde.

Som et resultat af dette, så vil de penge, som folk har mellem deres hænder, bliver mere værd. Det kan dog også føre til, at der er nogle af landets virksomheder, der bliver nødt til at lukke og slukke. Det vil føre til, at den generelle arbejdsløshed i landet oplever en stigning.

Deflation kan derfor beskrives som en tilbagegang i forbruget, som i sidste ende også vil føre til en tilbagegang i produktionen. Måske det kan lide positivt, at priserne falder, men det er faktisk ikke altid tilfældet, da det kan have store konsekvenser for hele samfundsøkonomien.