Hvad koster DR Licens?

Før i tiden betalte man licens. Det er en ordning, der har holdt ved i mange år, men nu er den blevet udfaset. Tidligere var den kendt som TV licens, men senere blev den kendt som Medielicens. I dag er det ikke længere noget, som man direkte skal betale til selv.

Indtil 2022 var enhver dansker over 18 år, der havde adgang til enten tv, radio eller internet forpligtet til at betale licens. Det har altid været op til stor debat, hvorvidt man skulle tvinges til at betale eller ej. Men nu er den meget omtalte medielicens blevet afskaffet.

Du bør dog ikke tro, at det betyder, at du nu kan slippe for at betale for det. Fra 2022 og frem bliver betalingen nemlig klaret over skatten. Derfor er det også sat på spidsen, at licensen er blevet afskaffet, for i virkeligheden bliver der blot betalt på anden vis.

Hvad er medielicens?

Medielicens (som de fleste blot kender som licens) er en afgift til staten, der i sin tid blev oprettet med henblik på at sikre public service i Danmark. Størstedelen af de penge, der blev hentet ind via licensen, gik til DR, der er en public service-kanal, som alle har adgang til.

I dag er der dog ikke længere noget, der hedder licens, da det i 2018 blev besluttet af den daværende regering, at man ville afskaffe licens pr. 2022. Det er blevet en realitet, hvilket man nåede i mål med via en årlig udfasning af licensen.

Det er dog ikke ensbetydende med, at man ikke længere skal betale for at have adgang til public service i Danmark. Sideløbende er der nemlig sket en reduktion af personfradraget. Det betyder, at licensen fra 2022 har været finansieret via skatten.

Hvad er public service?

Public service er noget, som DR står for i Danmark, da det er deres hovedopgave. Hvad det vil sige er, at det er deres opgave at sikre, at den danske befolkning altid har adgang til et bredt udbud af programmer og tjenester relateret til bl.a. nyhedsformidling.

LÆS OGSÅ:  Hvad er Nations League?

Hertil betyder det også, at man som dansker skal have adgang til en række programmer og tjenester i forhold til oplysning, undervisning, kunst og underholdning. Fælles for det hele er, at det skal være helt uafhængigt af økonomiske, kommercielle og politiske interesser.

Det er naturligvis også af denne grund, at du ikke vil opleve reklamer, hvis du tænder for en af DR’s kanaler eller besøger deres hjemmeside.

Hvad koster licens?

I og med, at licensen i dag bliver finansieret via skatten, er det ikke noget, du skal betale for. Derfor er det heller ikke muligt at give et konkret svar på, hvad det koster. Siden 2018 er licensen løbende blevet sat ned, og fra 2022 har betalingen været helt udfaset.

Tilbage i 2018, hvor den daværende regering meldte ud, at der var blevet truffet en beslutning om, at man ville udfase licensen, kostede det 2.527 kroner om året. I 2021 var dette beløb blevet reduceret til 619 kroner, mens det fra året efter var slut med at betale.

Hvem skulle betale licens?

Det var kun ganske få personer, der ikke skulle betale for licens. Faktisk var det noget, som alle personer over 18 år, der havde adgang til enten radio, tv eller internet via en computer, et fjernsyn, en tablet, en smartphone eller en radio, skulle betale for.

Naturligvis var det ikke alle, der var vilde med idéen om at skulle betale for det, men det ændrer ikke på, at man var forpligtet til at betale medielicens, hvis man levede op til ovenstående. Det var også gældende, selvom man ikke gjorde brug af de licensstøttede medier.

Det var dog ikke hver enkel person over 18 år, der fik en regning for licens. Familier med samme folkeregisteradresse skulle nemlig kun betale for én person. Var man samboende, var man derfor dækket af enten en kæreste, ægtefælle eller forældres licens.

LÆS OGSÅ:  Hvad koster indgang til Tivoli?

Boede man derimod sammen med en ven, bofælle, søster eller noget helt fjerde i denne retning, så var man ikke dækket af samme regning. Derimod ville man modtage hver sin regning for licens. Ved betaling af licens, dækkede det ikke blot folkeregisteradressen, men også:

  • Sommerhus
  • Fritidsbolig
  • Båd
  • Campingvogn
  • Bil

Medielicensen blev helt udfaset i 2022

Som der er givet udtryk for før, så er medielicensen ikke længere noget, der findes. Derimod er den pr. 2022 blevet helt udfaset i Danmark. I stedet er public service overgået til at blive finansieret via skatten, hvilket bliver forvaltet af Gældsstyrelsen.

Dette er sket på baggrund af en politisk aftale, der blev indgået af den daværende regering (Venstre, Konservative og Liberal Alliance) og Dansk Folkeparti. Her blev det nemlig besluttet, at licensen fra 2022 skulle være fuldt finansieret via skatten.

Målet om at udfase medielicensen pr. 2022, blev nået, og derfor er public service i dag fuldt finansieret gennem en mindre reduktion af personfradraget, som naturligvis påvirker alle, der betaler skat af deres indkomst.

Mediecheck til pensionister

Hvis du er enten folkepensionist eller får førtidspension efter den gamle ordning (tilkendt før 2003), er det muligt for dig at få en mediecheck. Det kræver dog, at du kan leve op til følgende:

  • Har du en lav indkomst og dermed en tillægsprocent på 100, er det muligt for dig at få mediecheck, hvilket vil blive udbetalt til dig én gang om året.
  • Du skal dog senest være blevet tilkendt og have ret til folkepension i december året inden, for at få mediecheck året efter, da den bliver udbetalt i januar. 

Størrelsen på mediechecken bliver reguleret hvert år. I 2023 blev der udbetalt 1.015 kr. før skat til de omtrent 500.000 pensionister i Danmark, der var berettiget til at få den.

Mange tror, at man selv skal søge om at få en mediecheck, men det er ikke tilfældet. Derimod kommer den automatisk, hvis du er berettiget til at få den. Den bliver udbetalt til din NemKonto i slutningen af januar sammen med din folkepension, og vil ikke have indflydelse på din boligstøtte.

LÆS OGSÅ:  Hvad betyder introvert?

Kan man afmelde medielicensen?

Der skal ikke lægges skjul på, at det ikke er alle, der er tilhængere af, at man er tvunget til at betale for public service. Sådan har det altid været, og det har ikke ændret sig, siden er blev truffet en beslutning om, at det fremover skulle finansieres via skatten.

At der er mange, der mener, at det ikke kan passe, at de skal betale for det, har naturligvis betydet, at mange ønsker at afmelde sig licens. Tidligere har det været muligt at gøre dette, men i dag er det ikke længere muligt at frasige sig at betale til public service.

Årsagen til dette er, at du i dag betaler for det over skatten. Derfor kan du ikke afmelde det, da betalingen foregår helt automatisk via en reduktion af dit personfradrag. Af denne grund har du intet andet valg, end at betale for det, selvom du måske ikke har lyst til dette.

Hvordan kommer man af med gammel licensgæld?

Det kan naturligvis ikke udelukkes, at du fortsat har en gammel licensgæld, som du ikke har fået betalt. Har du glemt eller nægtet at betale en regning på licens, vil det ikke længere være DR, du skal betale til. Derimod vil det være overdraget til Gældsstyrelsen.

Skulle det vise sig, at du rent faktisk har en ubetalt gæld, der stammer fra en eller flere licensregninger, vil det derfor ikke være DR, der står for at opkræve den. Derimod vil det være Gældsstyrelsen, der håndterer dette.

Har du en sådan vælg, vil du sandsynligvis have fået en besked om det. Dette vil du have fået i form af et brev i din e-Boks. Er du ikke blevet informeret om, at du skylder penge for licens, er der derfor kun en meget lille risiko for, at du rent faktisk har en sådan gæld til det offentlige.