Hvor mange ord er en side?

Der kan naturligvis være flere årsager til, at man ønsker at vide, hvor mange ord, der er på side. Det kan eksempelvis være, at du skal skrive en eksamensopgave på et bestemt antal sider. Her vil det ofte være sider, der er angivet ud fra antal ord, og ikke det faktiske antal sider.

I denne forbindelse er det værd at nævne, at det er vanskeligt at give et konkret svar på, hvor mange ord en side udgøres af. Blandt andet kan ting som valg af linjeafstand, skrifttype mv. have stor indflydelse på det. Derfor er det heller ikke muligt at give et konkret svar på det.

Er der tale om en ganske almindelig A4-side, vil den som regel kunne indeholde mellem 350 og 400 ord. Igen afhænger det dog meget af både linjeafstand, skrifttype samt -størrelse, og meget andet. Derfor er det ganske enkelt ikke muligt at give et konkret svar på det.

Hvad er en normalside?

Der er en god chance for, at du har hørt om begrebet ‘normalside’. Hvis du har det, så er der også en risiko for, at det har gjort dig endnu mere forvirret. Det er dog blot et begreb, der dækker over en fælles standard for, hvor mange ord eller anslag, der er på en side i en bestemt kontekst.

Der kan være stor forskel på, hvor mange ord eller anslag, der er plads til på en side. Skriver man en skønlitterær tekst, kan der sandsynligvis være flere ord, end i en videnskabelig afhandling, hvor der også er behov for at gøre plads til tabeller, diagrammer, beregninger mv.

LÆS OGSÅ:  Hvor mange øer er der i Danmark?

På de fleste videregående uddannelser i Danmark, bliver en normalside betragtet som værende mellem 2.000 og 2.400 tegn inklusive mellemrum. I folkeskolen bliver det derimod betragtet som 1.300 tegn. Det vidner om, at det igen er forskelligt fra sted til sted.

Hvor mange ord er en normalside?

Som du kan se herover, så er det meget normalt, at man skal have 2.400 anslag på en normalside. Det får mange til at tænke følgende: Hvor mange ord er 2400 anslag? Desværre er det ikke noget, der kan gives et konkret svar på, da flere ting spiller ind i denne forbindelse.

Blandt andet er det i høj grad noget, der afhænger af, hvor lange ord du har skrevet. Hvis du har skrevet 2.400 anslag med mange lange ord, vil antallet af ord være færre, end hvis du hovedsageligt har anvendt korte ord. Derfor er det ikke muligt at give et konkret svar på dette.

Hvorfor er det vigtigt at vide?

Der kan være flere grunde til, at man har brug for at vide antal ord på en side. Det kan eksempelvis være, at du skal skrive og aflevere en opgave i skolen. I denne forbindelse skal du sandsynligvis leve op til en række kriterier. Blandt disse vil der ofte være krav til antal ord eller sider.

Det kan også være, at der er en øvre grænse for antallet af ord. Her kan det også være en fordel at vide, hvor mange ord, der går på en side. Heldigvis skal du ikke selv sidde og tælle ord, da det ordoptælling i dag er integreret i de fleste tekstbehandlingsprogrammer, herunder Google Docs og Microsoft Word.

LÆS OGSÅ:  Hvor finder jeg min blodtype?

Der kan naturligvis også være mange andre årsager til, at du vil vide, hvor mange ord, der går på en side. Uanset hvad der ligger til grund for dit ønske om at vide det, bør du først og fremmest undersøge, om du har fået udleveret en form for formalia, der indeholder information om dette.

Ofte bliver der stillet krav til anslag

Hvis man skal skrive og aflevere en eksamensopgave, er der ofte krav til længden på denne. I de færreste tilfælde bliver disse angivet i antal ord. Derimod er det ofte antal tegn, der stilles krav til. Derfor er det ikke i alle tilfælde, at der er behov for at vide, hvor mange ord, der er på en side.

Skal du skrive en skoleopgave, et forretningsdokument eller noget tredje, er det derfor værd at undersøge, hvad kravene til dette egentlig er. I rigtig mange tilfælde er det slet ikke antal ord, der er gældende. Tværtimod bliver du som regel bedt om at holde dig til et bestemt antal anslag.

Skulle det alligevel vise sig, at der stilles krav til antal sider, bør du bede om at få konkretiseret, hvad der menes med dette. Er det et krav til det faktiske antal sider? Eller skal det være et bestemt antal ord? Først når du har fået et fast svar på dette, bør du give dig i kast med din opgave eller dokument.