Hvor meget må man tjene ved siden af SU?

De fleste studerende ved, at de gerne må tjene penge ved siden af deres SU. De ved også, at der er en øvre grænse for, hvor meget de må tjene. Langt fra alle ved dog, hvad denne grænse lyder på. Derfor er der desværre studerende, der ender med at overskride denne grænse.

Omvendt er der også studerende, der tjener mindre end tilladt, fordi de er i tvivl om grænse. I begge tilfælde er løsningen meget simpel: at få kendskab til grænsen. Der findes dog ikke én grænse, da det afhænger af, om du går på en ungdoms- eller videregående uddannelse.

Heldigvis er du landet på den rette side, hvis du har et ønske om at få kendskab til, hvor meget man må tjene ved siden af SU. I denne artikel får du mulighed for at læse nærmere om, hvad denne grænse er, men også, hvad der spiller ind i forhold til fastsættelsen af den.

Du skal overholde dit fribeløb

Hvis du vil være berettiget til at få SU udbetalt hver måned, er der en rækker krav, du skal leve op til. Et af de krav, du skal leve op til er, at du ikke tjener for meget ved siden af din SU. Der er nemlig en øvre grænse for dette. Dette beløb er kendt som dit ‘friløb’.

Det er meget vigtigt at sikre, at du ikke ender med at tjene mere end dit fribeløb. Hvis du gør det, kan det koste dig dyrt, da du vil blive pålagt at betale noget af din SU tilbage. Det offentlige holder ikke øje med dette for dig, hvorfor det er dit eget ansvar at være opmærksom på det.

LÆS OGSÅ:  Hvor finder jeg min blodtype?

Dit fribeløb bliver altid udregnet på årsbasis (januar-december). Det vil sige, at du gerne én måned må tjene mere end dit månedlige fribeløb. Du skal blot sikre, at du ikke på årsbasis tjener mere end dit sammenlagt fribeløb, da det vil medføre, at du skal aflevere din SU tilbage.

Hvad må man tjene ved siden af sin SU?

Det er ikke muligt at give et konkret svar på dette, da der er flere faktorer, der har indflydelse på beløbet. Blandt andet afhænger det af, om du går på en ungdomsuddannelse eller en videregående uddannelse. Satserne for fribeløb i 2023 ser således ud:

  • Læser du på en ungdomsuddannelse, må du maksimalt tjene 13.573 kroner om måneden før skat.
  • Læser du på en videregående uddannelse, må du maksimalt tjene 18.412 kroner om måneden før skat.

Det er vigtigt at nævne, at der også er andre ting, der han spille ind i forhold til dit fribeløb. F.eks. vil du have et højere fribeløb, hvis du får et handicaptillæg eller har børn under 18 år.

Det er også værd at nævne, at dit friløb kun vil blive opgjort i de måneder, hvor du er indskrevet på din uddannelse. Hvis du skal starte på en uddannelse, skal du derfor ikke tage højde for dit friløb i de måneder, der går forud for optagelse på dit studie.

Det samme gør sig gældende, når du er færdig med din uddannelse. Du skal ikke være bange for at komme til at tjene for meget over et år, fordi du får et job efter din uddannelse.

LÆS OGSÅ:  Hvor mange lande er der i verden?

Dette gælder, hvis du ikke er indskrevet på din uddannelse i enten januar eller december. Det gælder også, hvis du har mindst fire sammenhængende måneder på et år, hvor du ikke er indskrevet på din uddannelse.

Hvad tæller med i min egenindkomst?

Der er mange, der tror, at det kun er ens personlige indkomst, der tæller med i forhold til fribeløbet. Det er dog meget vigtigt at slå fast, at det ikke er tilfældet. Derimod er det din egenindkomst, man går ud fra, og den består af flere forskellige typer indkomst.

Her er det også vigtigt at nævne, at det kun er positiv indkomst, der tælles med. Hvad det vil sige er, at du ikke får fradrag, hvis du f.eks. har tabt penge på aktier. Din egenindkomst består mere eller mindre af alle former for indkomst.

Som udgangspunkt vil det dække over disse typer indkomst:

  • Personlig indkomst: Dette dækker blandt andet over løn, honorarer og andre skattepligtige ydelser, du har fået udbetalt fra det offentlige.
  • Kapitalindkomst: Her kan der være tale om renteindtægter, men også afkast fra de fleste ETF’er
  • Aktieindkomst: Gælder kun for aktieindkomst, der bliver beskattet efter personskattelovens § 8 a, stk. 2. Det vil sige, at det kun kælder aktieindkomst, der beskattes udover den laveste sats.

Vigtigt at undgå at tjene for meget

Der bør ikke herske tvivl om, at det er vigtigt at sikre, at du ikke kommer til at tjene for mange penge ved siden af din SU. Ganske vist kan det virke som en fordel, da du dermed får flere pengene mellem hænderne, men det kan ende med at få store konsekvenser for dig.

LÆS OGSÅ:  Hvor mange øer er der i Danmark?

Sørger du ikke for at overholde de gældende regler på området, vil det betyde, at du skal betale din SU tilbage. Det betyder, at du kan ende med at skulle punge ud med et meget stort beløb. Og det er ikke sjovt, hvis du er studerende eller netop er blevet færdig med en uddannelse.

Netop derfor er det vigtigt at gøre en indsats for at sikre, at du ikke ender med at overskride dit fribeløb. Det har du naturligvis mulighed for at sikre på mange måder, men den bedste løsning er, at du ganske enkelt holder øje med det måned for måned.

Du kan frasige dig SU, hvis det bliver nødvendigt

Er du endt i en situation, hvor du kan se, at du ender med at tjene for mange penge ved siden af din SU? I så fald er det naturligvis vigtigt, at du reagerer på dette, så du undgår at betale penge tilbage. Det gør du lettest ved blot at frasige dig din SU.

Det kan du også sagtens gøre, selvom du eksempelvis kun ønsker at frasige dig din SU i et par måneder. Beslutter du dig for at gøre dette, fordi du kan se, at du har tjent for mange penge, kan du godt ansøge om at få SU igen på et senere tidspunkt.