Hvordan bliver man ambulanceredder?

Som ambulanceredder vil dit job være at rykke ud, når mennesker er kommet til skade eller er syge. For at blive ambulanceredder (kaldes også for ambulancebehandler) skal du først og fremmest have bestået en uddannelse, da det er påkrævet for din ansættelse.

Da du som ambulanceredder skal være i stand til at rykke ud og yde hjælp ved ulykker eller sygdom, er det naturligvis dette, du lærer på uddannelsen. Med andre ord, så er det en uddannelse, der lærer dig om både redningsarbejde samt behandling på ulykkesstedet og i ambulancen.

Derudover vil du også lære om, hvordan du kan transportere mennesker, der er syge eller kommet til skade. Som redder er det nemlig en stor del af dit arbejde, at du er i stand til at transportere mennesker til hospitalet både hurtigt og sikkert.

Hvis det lyder som om, at det er noget for dig, er du landet på den rette side. Herunder kan du læse mere om, hvordan bliver ambulanceredder. Du kan naturligvis også læse mere om, hvad jobbet indebærer, og hvad du kan forvente at få i ambulanceredder løn.

Om uddannelsen som ambulanceredder

Der bør naturligvis ikke herske tvivl om, at der er tale om en meget bred uddannelse. Derfor kan du også se frem til at lære rigtig mange spændende ting. Blandt andet vil du lære mere om, hvordan du bliver bedre i stand til at vurdere en patients tilstand.

Ligeledes vil du også på uddannelsen lære mere om, hvordan du bliver ekspert i at yde førstehjælp. Samtidig handler en stor del af din uddannelse også om at give behandling på ulykkesstedet, men naturligvis også i ambulancen på vej til hospitalet.

Selvom det allerede er områder, der omfatter meget, er det ikke alt, hvad du kan se frem til at lære om. Du lærer også at blive dygtig bag rattet, så du kan føre ambulancen hurtigt og sikkert gennem trafikken. Dette er gældende, uanset om du kører med eller uden udrykning.

En stor del af uddannelsen kommer til at handle om emner såsom anatomi, fysiologi og sygdomme. Derudover vil du naturligvis også kunne se frem til at få en masse praktisk undervisning i, hvordan du benytter dig af udstyret og instrumenterne i ambulancen.

Ydermere vil der også være undervisning i, hvordan du møder både patienter og pårørende på en respektfuld måde. Gennem denne uddannelse vil der også blive arbejdet med din mentale styrke, så du kan lære at tænke hurtigt og holde hovedet kold i pressede situationer.

Uddannelsens opbygning

Det er vigtigt, at du er klar over, at du ikke kan blive ambulanceredder fra den ene dag til den anden. Derimod er der tale om en relativt lang uddannelse, der har en varighed på fire år og syv måneder. Desuden skal du også afslutte din uddannelse med en bestået svendeprøve.

Uddannelsen består af et grundforløb, der bliver taget på en erhvervsskole. Dette forløb varer enten 20 eller 40 uger. Dertil er der også et hovedforløb, hvor du veksler mellem din læreplads og perioder på skolen. Derfor er det ikke hele uddannelsen, der er teoretisk.

I den teoretisk del af din uddannelse vil du få undervisning i en lang række emner. Ifølge UddannelsesGuiden fra Børne- og Undervisningsministeriet, kan du se frem til at blive undervist i de følgende fag:

 • Farmakologi
 • Sundhed og sygdomslære
 • Psykologi
 • Biologi
 • Samfundslære
 • Beredskab
 • Kommunikation
 • Kørekort B og C
 • Oplæring
LÆS OGSÅ:  Hvordan afmelder man en bil?

Når du ikke er i skole, er du tilknyttet en læreplads. Her vil du blive oplært i de opgaver, der hører til din uddannelse. Dette kommer til at foregå på en reel arbejdsplads. Derfor vil der ikke være tale om simulationer på en skole eller deslige.

Som der er også er givet udtryk for tidligere, så skal du også bestå en svendeprøve efter endt uddannelse. Først når du har bestået denne prøve, og har fået dit svendebrev i hånden, har du mulighed for at få job som ambulanceredder.

Adgangskrav til uddannelse som ambulanceredder

Det skal ikke være nogen hemmelighed, at et job som ambulanceredder ikke er noget for alle. Derfor bliver der også stillet krav til dig som person. Blandt andet er det vigtigt, at du er psykisk stærk, da du skal arbejde med syge, kriseramte eller døende mennesker.

Derudover skal du også have en god fysik og være indstillet på at have tæt fysisk kontakt til andre. For at blive en god ambulancebehandler, skal du også være ansvarsbevidst og påpasselig. Ydermere er det en klar fordel, hvis du også er god til at tale med mennesker.

En god ambulanceredder er også i stand til at vise forståelse for andre, er praktisk og løsningsorienteret samt indstillet på at arbejde i al slags vejr. Dertil er det også vigtigt, at der er en række uddannelsesmæssige krav, du skal leve op til.

Uddannelsesmæssige krav

Selvom der er tale om en erhvervsuddannelse, er der alligevel en række krav, du skal leve op til. Der er både krav til at blive optaget på selve grundforløbet, men også overgangskrav, der skal opfyldes, for at gå videre til uddannelsens hovedforløb.

For at kunne blive optaget på uddannelsen som ambulanceredder, skal du først og fremmest have bestået folkeskolens afgangseksamen. Det er også et krav, at du har fået mindst 2,0 gennemsnitskarakter i både dansk og matematik ved afgangseksamen i enten 9. eller 10. klasse.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, skal du også være vurderet uddannelsesparat. Derudover bliver der også stillet krav om, at du har indsendt din studievalgsportfolio. Dette skal du gøre, når du sender din ansøgning til uddannelsen via Optagelse.dk.

Har du en uddannelsesaftale med en virksomhed, lever du op til adgangskravene til en erhvervsuddannelse. I denne forbindelse er det naturligvis vigtigt at understrege, at du altid skal have opfyldt din undervisningspligt.

Overgangskrav til hovedforløbet

De første 20 eller 40 uger foregår på et grundforløb. Derefter skal du overgå til hovedforløbet på uddannelsen. For at kunne dette, skal du dog først have bestående en række fag. Konkret er der krav om, at du har bestået de følgende fag:

 • Psykologi på F-niveau
 • Dansk på E-niveau
 • Naturfag på F-niveau

Ligeledes er det også påkrævet, at du har taget certifikat i nedenstående. Fælles for disse ting er, at du bliver undervist i dem på grundforløbet.

 • Førstehjælp inklusive færdselsrelateret førstehjælp
 • Vejen som arbejdsplads
 • Elementær brandbekæmpelse

Inden du kan blive optaget på hovedforløbet på denne uddannelse, er det også et krav, at du har en uddannelsesaftale på plads. Hvad det betyder er, at du skal have fundet et sted, hvor du kan få en læreplads.

Yderligere krav

Når du skal have en læreplads, vil du komme ud for, at der kan være forskellige krav. Derfor er det ikke alle steder, hvor du har mulighed for at blive ansat som elev. Ofte vil det være påkrævet, at du kan leve op til det nedenstående:

 • Du skal være fyldt 20 eller 21 år
 • Du skal have haft et gyldigt kørekort i 1-3 år
 • Du skal bestå en række fysiske test forud for ansættelse
 • Du skal have en ren straffeattest
LÆS OGSÅ:  Hvordan afinstallerer man programmer på Windows 11?

Det kan være en god idé at læse om de enkelte operatørers krav, inden du begynder at sende dine ansøgninger ud. Dette kan du gøre på deres egne hjemmesider. Kan du ikke finde en oversigt over deres krav, anbefales det at sende en e-mail, hvor du udbeder dig disse.

Du skal selv finde en læreplads

Mange tror, at det er skolen, der står for at finde en læreplads. Det er ikke tilfældet. Tværtimod skal du selv stå for dette. Derfor vil det være en fordel at have dette på plads, inden du bliver optaget på uddannelsen. Dermed er du nemlig godt sikre på dette punkt.

Når du har fundet din læreplads, skal der være indgået en skriftlig uddannelsesaftale med lærestedet. Ellers vil det ikke blive betragtet som et gyldigt sted at gennemføre din uddannelse. Derfor er det meget vigtigt, at du sørger for, at en sådan aftale bliver lavet og underskrevet.

Har du et ønske om at blive ambulanceredder, skal du lære om jobbet i praksis. Derfor er der ikke mulighed for skoleoplæring. Kan du ikke finde en læreplads, kan du ikke få lov til at gennemføre uddannelsen. Derfor er det meget vigtigt at have styr på dette.

I denne forbindelse er det naturligvis vigtigt at nævne, at der findes flere andre erhvervsuddannelser, hvor der er betydeligt bedre muligheder for at finde lærepladser. At blive ambulanceredder elev er ikke nemt, da der er et begrænset antal udbydere af disse.

Du får løn som elev

En af fordelene ved at være i lære som ambulancebehandler er, at det ikke er ulønnet. Tværtimod kan du se frem til at få en fornuftig ambulancebehandler elev løn under det meste af din uddannelse. Hvad du konkret får, afhænger af din alder på starttidspunktet.

Ifølge FOA vil du få et sted mellem 12.067,68 og 12.659,09 kr. pr. måned i det første år af din uddannelse, hvis du er under 21 år ved uddannelsens start. I det andet år stiger det til mellem 14.141,81 og 14.834,88 kr. pr. måned, mens det i tredje og sidste år lyder på mellem 16.215,95 og 17.010,66 kr. pr. måned.

Er du over 21 år ved uddannelsens start, får du mellem 19.463,92 og 20.433,92 kr. pr. måned i første og andet år. Derefter stiger du til mellem 20.117,33 og 21.137,08 kr. pr. måned. Fylder du 25 år under din uddannelse, vil din elevløn stige til mellem 21.652,50 og 22.777,83 kr. pr. måned.

Ambulancebehandler voksenelevløn

Hvis du er fyldt 25 år, når du begynder på din uddannelse, så ser din løn anderledes ud. Dog kræver det, at du har 1 års relevant beskæftigelse inden for de seneste fire år. Hvis du har det, så er du berettiget til at få voksenelevløn under uddannelsen.

I denne forbindelse er det dig selv, der har ansvaret for at dokumentere, at du har haft relevant beskæftigelse. Dette skal du naturligvis gøre, inden du skriver under på din elevkontrakt.

Voksenelevlønnen for en ambulanceredder lyder på mellem 24.364,42 kr. og 25.677,67 kr. pr. måned. Hvad du ender med at få i løn, afhænger primært af, hvor i landet du holder til. Det vil dog i alle tilfælde være en løn i det førnævnte spænd.

Om jobbet som ambulanceredder

Har du job som ambulanceredder, skal du rykke ud, hvis der er sket en ulykke eller i tilfælde af sygdom. Hvis du bliver tilkaldt ved sygdom, vil det som regel kun være i tilfælde af, at det kræver akut behandling. Derfor vil der ofte også være behov for behandling på stedet.

LÆS OGSÅ:  Hvordan afmelder man Viaplay?

Når du kommer frem, skal du starte med at vurdere patientens tilstand. Derfra skal du vurdere, hvad det rette skridt vil være. Det kan være, at det er bedst at give behandling eller førstehjælp på stedet. Det kan også være, at det er bedre at få patienten hurtigt i ambulancen.

Er det nødvendigt at tage patienten med til hospitalet, vil du som ambulanceredder også skulle holde øje med og behandle patienten på vejen. I denne forbindelse kan du komme ud for at skulle ordinere medicin eller benytte redskaber såsom en hjertestarter.

Du skal køre ambulancekørsel

I jobbet som ambulanceredder, vil du altid arbejde sammen med en anden fagperson. Derfor vil du aldrig komme ud for, at du er selv i en ambulance. Derimod skal der altid være en til at køre ambulancen, så den anden kan være sammen med patienten i bårerummet.

Derfor vil du ambulancebehandler naturligvis også komme ud for, at det er din tur til at køre ambulancen. Her skal du både kunne køre stærkt, når det er nødvendigt, men du skal også være dygtig til at køre forsigtigt af hensyn til patienten.

Da du skal høre patienten til hospitalet, vil du naturligvis også være kontakt med forskellige mennesker i din dagligdag. Blandt andet kommer du til at arbejde tæt sammen med andre faggrupper på hospitalet. Dette omfatter både læger, sygeplejersker og andet.

Netop derfor er det faktisk også en stor del af uddannelsen, at du lærer at kommunikere med patienter og pårørende. Ydermere lærer du også om, hvordan du skal kommunikere med andre faggrupper. Her er det nemlig vigtigt at kunne videregive de nødvendige oplysninger hurtigt og præcist.

Typiske arbejdsopgaver

Som ambulancebehandler vil du naturligvis have mange forskellige opgaver. På mange af dine arbejdsdage, vil det særligt være nedenstående arbejdsopgaver, du kommer ud for at skulle varetage:

 • Køre ambulance med og uden udrykning
 • Give førstehjælp og behandling på ulykkessteder og andre steder
 • Behandle patienter i ambulancen på vej til hospitalet
 • Give medicin og benytte dig af forskelligt udstyr og instrumenter
 • Samarbejde med andet sundhedsfagligt personale

Synes du, at det lyder som opgaver, som du vil trives med i din dagligdag? I så fald kan det ikke udelukkes, at et job som ambulanceredder er noget for dig. Vil du gerne høre mere om jobbet, kan du sommetider komme til åbent hus på uddannelsen.

Ambulanceredder løn: Hvad tjener en ambulanceredder?

Hvis du overvejer at blive uddannet ambulanceredder, er det helt naturligt at have interesse i det økonomiske aspekt af jobbet. Naturligvis bør det ikke være din drivkraft, men ikke desto mindre vil mange gerne have en idé om økonomien, inden de tager en uddannelse.

Desværre er det ikke muligt at give et konkret svar på, hvad du kan forvente at komme til at tjene som ambulanceredder. Det skyldes, at der ikke findes en ambulanceredder løn, der er gældende for hele branchen.

Tværtimod er det noget, der varierer fra arbejdsplads til arbejdsplads. Ligeledes er det også helt naturligt, at din ambulancebehandler løn stiger i takt med din erfaring og anciennitet. Har du ledelsesansvar, vil dette selvfølgelig også have betydning for din løn.

Ifølge Danmarks Statistik er den gennemsnitlige løn for en ambulancebehandler, der er ansat i en kommune på 34.186 kr. Her er der tale om den gennemsnitlige indtægt for nyuddannede. Dette beløb omfatter desuden pension, tillæg, værdi af personalegoder osv.

Får du derimod job som ambulanceredder i det private, kan din løn være lavere. Her kan den lyde på 27.374 kroner. Bliver du derimod ansat som f.eks. Falckleder, så lyder lønnen på omkring 34.620 kroner. Derfor varierer lønnen for en ambulanceredder en del.