Hvordan bliver man anlægsgartner?

Et job som anlægsgartner er naturligvis ikke noget for alle. Kan du godt lide at være aktiv, og er du ikke bange for at få beskidte fingre? I så fald kan det være et job for dig. Dit job vil primært bestå af at passe og vedligeholde grønne områder eller anlægge nye områder.

Der er tale om et job, der består af en lang række forskellige arbejdsopgaver. Blandt andet kan du lægge fliser, brosten og stisystemer. Derudover vil det også være en del af dit arbejde at plante træer, buske og planter.

Selvom jobtitlen lægger op til, at du primært kommer til at arbejde med anlægge nye områder, er det ikke tilfældet. Tværtimod vil en stor del af dit arbejde gå ud på at pleje eksisterende områder. Derfor skal du være glad for dette arbejde, hvis du vil være anlægsgartnere.

Har du taget en uddannelse som anlægsgartner, kan du få job flere forskellige steder. Du kan f.eks. være ansat i en kommune, men de fleste ansættes i en privat virksomhed. Hvis du har mod på det, kan du også forsøge dig med at blive selvstændig anlægsgartner.

Om uddannelsen til anlægsgartner

Beslutter du dig for at uddanne dig til anlægsgartner, kan du se frem til at lære en lang række ting. Blandt andet vil du lære at etablere og vedligeholde haver, parker, kirkegårde mv. Generelt er det en uddannelse, hvor du lærer at vedligeholde grønne områder.

Det betyder også, at du kan se frem til at få viden om en lang række planter og deres egenskaber. Desuden vil du også få undervisning i, hvordan du anlægger og arbejder med både flise- og græsarealer. Du kommer til at få teoretisk viden og praktisk erfaring på uddannelsen.

Ligeledes er det også en del af din uddannelse at tage et såkaldt sprøjtecertifikat. Det betyder, at du kan gøde planter og sprøjte for ukrudt. Hertil lærer du også om planters sundhed og behandling, mens du også får undervisning i økologiske principper.

Under uddannelsen får du naturligvis også mulighed for selv at vælge et speciale. Enten har du mulighed for at specialisere dig i anlægsteknik eller plejeteknik.

 • Speciale i anlægsteknik: Hvis du vælger dette speciale, vil du lære at anlægge haver, parker, kirkegårde samt andre grønne områder. Det er et speciale, der lærer dig flere ting, hvilket omfatter at arbejde ud fra dine egne skitser.
 • Speciale i plejeteknik: Her er der i stedet fokus på at lære at passe grønne områder. Det omfatter både parker, slotshaver, golfbaner og andet. Dit arbejde vil derfor bestå af at vande, gøde, luge ukrudt, beskære buske og meget andet.

Uddannelsens opbygning

En stor del af din uddannelse til anlægsgartner kommer du til at tilbringe i praktik. Derfor skal du ikke forvente, at du kommer til at sidde meget på skolebænken. Dog lægges der ud med et grundforløb, der har en varighed på 20 eller 40 uger. Denne del af uddannelsen foregår på en erhvervsskole.

Når du har gennemført grundforløbet, vil du overgå til et hovedforløb. I denne periode veksler du mellem perioder på skolen og din læreplads. Som angivet herover, så kan du selv vælge dit speciale, hvilket naturligvis vil have betydning for din uddannelse.

LÆS OGSÅ:  Hvordan afrimer man en fryser?

Når du befinder dig på skolen, vil du få undervisning i en lang række fag, der har relevans for dit fremtidige job. Dette gør sig blandt andet gældende for de nedenstående fag:

 • Plantekendskab
 • Grundlæggende anlægsteknik
 • Jord, vand og næring
 • Plantesundhedslære

Desuden vil du også have en række andre fag i din tid på skolen. Du kommer blandt andet til at blive undervist i fag som matematik, opmåling og materialeforståelse. Fælles for disse er, at det er fag, du kommer til at bruge i dit job som anlægsgartner.

På din læreplads vil du naturligvis få praktisk erfaring med de arbejdsopgaver, som hører til uddannelsen. Dette kommer til at foregå på selve arbejdspladsen. Inden du er færdig med din uddannelse, skal du bestå en svendeprøve, hvorefter du vil få udleveret dit svendebrev.

Adgangskrav til uddannelsen til anlægsgartner

At blive anlægsgartner, er naturligvis ikke noget for alle. Hvis du skal have succes med jobbet, skal du være i god form. Desuden skal du have både helbred og fysik til at kunne udføre fysisk arbejde. Du skal også være praktisk anlagt og have lyst til at bruge dine hænder.

Ønsker du ikke at arbejde udendørs, er det heller ikke et job for dig. Ligeledes er det en fordel at have forståelse og sans for formgivning, fokus på kvalitet og detaljer samt interesse for miljøet. Hertil skal du naturligvis også kunne samarbejde med andre.

Når du arbejder som anlægsgartner, kan du både komme ud for at skulle arbejde sammen med andre gartnere. Det kan også ske, at du skal arbejde sammen med andre faggrupper. Derfor er det vigtigt, at du er dygtig til at samarbejde med andre.

Slutteligt skal du naturligvis også have kendskab til fagets regler, da du skal overholde dem i dit arbejde. Da du stort set hver dag kommer til at have med kunder at gøre, skal du naturligvis også være serviceminded. Kan du lide at tale med andre, er det også en klar fordel.

Disse krav skal du leve op til

For at kunne blive optaget på uddannelsens grundforløb, er der en række krav, du skal leve op til. Desuden er der andre krav, du skal leve op til, for at overgå til hovedforløbet. For at kunne begynde på erhvervsuddannelses grundforløb, skal du opfylde de følgende krav.

Du skal have bestået folkeskolens afgangseksamen eller tilsvarende. Du skal have et karaktergennemsnit på mindst 2,0 i både dansk og matematik. Dette skal komme fra en afgangseksamen i 9. eller 10. klasse eller en tilsvarende prøve.

Hvis du kommer direkte fra 9. eller 10. klasse, er det også et krav, at du er blevet vurderet uddannelsesparat. Når du sender din ansøgning på Optagelse.dk, skal du også vedlægge din studievalgsportfolio. Uden denne kan du ikke blive optaget på uddannelsen.

Desuden er det også vigtigt, at du på forhånd har en aftale med en virksomhed, hvor du kan få en læreplads. Hvis du har styr på dette (kaldes for en uddannelsesaftale), og lever op til ovenstående, opfylder du adgangskravene.

Overgangskrav til hovedforløbet

Inden du kan starte på uddannelsens hovedforløb, er der også en række krav, du skal leve op til. I forbindelse med dit grundforløb, skal du have gennemført de følgende fag:

 • Matematik på F-niveau
 • Biologi på F-niveau
 • Dit uddannelsesspecifikke fag med 02 eller over som karakter
LÆS OGSÅ:  Hvordan afmelder man Spotify Premium?

Desuden bliver der også stillet krav om, at du har taget en række certifikater. Disse får du mulighed for at tage i forbindelse med grundforløb. Hvis du ikke har certifikaterne, vil du ikke kunne starte på hovedforløbet:

 • Kørekort til traktor
 • Førstehjælp samt færdselsrelateret førstehjælp
 • Elementær brandbekæmpelse

Inden du kan blive optaget på hovedforløbet, skal du også have en uddannelsesaftale. Det betyder, at du skal have fundet en læreplads, hvilket du selv skal stå for. Årsagen til dette er, at en stor del af hovedforløbet vil blive afviklet i form af at være i lære.

Anlægsgartner lærlingeløn: Hvor meget får man som lærling?

Hvis du har en uddannelsesaftale på plads med en virksomhed, vil du få løn fra den dag, hvor du begynder på uddannelsen. Det gør sig også gældende, selvom du begynder med grundforløbet. Det er derfor ikke kun i tilfælde af, at du begynder i lære med det samme.

Vær dog opmærksom på, at der er forskel på, hvad du kan forvente at få i løn. Denne løn bliver aftalt mellem din arbejdsgiver og den faglige organisation på området. Alligevel er det ikke alle steder, at der bliver givet den samme løn, når man er i lære som anlægsgartner.

Du kan forvente en løn, der vil lyde på mellem 9.500 kr. og 12.500 om måneden. Det er denne løn, du kommer til at lægge ud med, når du starter i lære som anlægsgartner. Med til dette lyder det dog, at den stiger år for år, indtil du er færdig med din uddannelse.

Hvis du derimod er voksenlærling, hvilket vil sige, at du er fyldt 25 år ved uddannelsesstart, er lønniveauet højere. Her vil det ofte være svarende til fagets mindsteløn. Desuden har du mulighed for afkorte dit uddannelsesforløb, men dette kræver, at du kan dokumentere relevant erhvervserfaring.

Du kan også søge SU

Da der ikke er behov for at have en læreplads på plads, inden du starter på grundforløbet, kan du godt starte uden at have en aftale om dette. Det betyder, at du på grundforløbet vil kunne søge om SU i stedet. Dette kræver naturligvis, at du er fyldt 18 år.

Du kan søge SU, når du er blevet optaget på en uddannelse. Dog vil du ikke kun sende din ansøgning før tidligst en måned før studiestart. Hvis du vil søge om at få SU under grundforløbet, fordi du ikke har fundet en læreplads, kan du klare ansøgningen på SU.dk med NemID eller MitID.

Om jobbet som anlægsgartner

I dit arbejde som anlægsgartner, vil du enten skulle have fokus på plejeteknik eller på anlægsteknik. Derfor vil det være sjældent, at du kommer til at arbejde med begge dele. Arbejder du med plejeteknik, vil dit fokus være på at pleje grønne områder.

Beslutter du dig i stedet for at have fokus på anlægsteknik, vil dit fokus i stedet være at anlægge nye områder. Når du arbejder med anlæg, kan det både være og store opgaver. F.eks. kan det være anlæg af en privat have, men det kan også være etablering af en større bypark.

Anlægsteknik

Hvis du har valgt, at du primært vil arbejde med anlæg, skal du være forberedt på at skulle arbejde ud fra tegninger. Disse tegninger er som regel lavet af en landskabsarkitekt. Hvis der er tale om en mindre opgave, så står du ofte selv for planlægningen.

Efter endt uddannelse vil du have viden om, hvilke planter, der passer godt til forholdene på stedet. Desuden vil du også vide, hvilke planter, der passer godt sammen. Derfor vil du have lært at sammensætte et grønt område, så det er både pænt og nydeligt.

LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man laborant?

Det er dog vigtigt at understrege, at du ikke kun kommer til at arbejde med planter. Når du er anlægsgartner med fokus på anlægsteknik, skal du også lægge fliser, brosten samt etablere stisystemer.

Plejeteknik

Som anlægsgartner med fokus på plejeteknik, skal du løse opgaver hos et anlægsfirma, en kommune eller noget tredje. F.eks. kan du arbejde fast på et større område, hvilet kan være en kirkegård. Du kan også være greenkeeper, der er tilknyttet en golfbane.

Når du har et sådant job, vil den primære del af dit arbejde bestå af at pleje området. Det betyder, at dine opgaver kommer til at være at slå græs, luge ukrudt, gøde, vande og beskære hæk. Nogle steder vil du også skulle bruge sprøjtemidler til at pleje de grønne områder.

Uanset om du vælger at arbejde med pleje- eller anlægsteknik, foregår dit arbejde udendørs året rundt. Desuden skal du også være indstillet på, at du kommer til at lave en del manuelt arbejde. Dog bruger du også maskiner såsom minigravere og traktorer.

Anlægsgartner løn: Hvad tjener en anlægsgartner?

Har du gjort dig tanker om at blive anlægsgartner? I så fald vil du sikkert gerne vide, hvad du kan forvente at tjene. Det er helt naturligt, at man ønsker at vide, hvordan ens fremtidige økonomi vil se ud. Dog bør det ikke være lønnen, der er afgørende for dit valg.

Det er svært at give et konkret svar på, hvad du kommer til at tjene som anlægsgartner. Det skyldes, at det er en uddannelse, der giver dig adgang til mange forskellige jobs. F.eks. vil din løn være højere, hvis du er ansat som slotsgartner, end hvis du arbejder som greenkeeper.

Ifølge Danmarks Statistik kan du som nyuddannet anlægsgartner forvente en månedsløn på mellem 26.300 og 31.500 kr. Her er der tale om en månedsløn inklusive pension. Det betyder, at beløbet til udbetaling, vil være lavere end dette.

Naturligvis vil du kunne tjene flere penge, hvis du bliver dygtigere til dit arbejde. Det vil især være tilfældet, hvis du formår at specialisere dig indenfor et særligt område. Ligeledes kan du også vælge at blive selvstændig anlægsgartner, hvilket også øger dine indkomstmuligheder.

Jobbet som anlægsgartner er ikke for alle

Har du gjort dig tanker om at uddanne dig til anlægsgartner? Hvis ja, så er det vigtigt at være klar over, at det ikke er et job for alle. Inden du kaster dig ud i det, skal du derfor overveje det nøje. Kun ved at gøre dette, kan du vurdere, om det er et job for dig.

F.eks. skal du være indstillet på, at det er et meget fysisk job. Ganske vist vil du have maskiner til at udføre en del af arbejdet, men det ændrer ikke på, at det er fysisk krævende. Har du ikke fysik og helbred til dette, er det derfor ikke et job for dig.

Ydermere skal du også være indstillet på at være udendørs året rundt. Dette er naturligvis også en årsag til, at det ikke er et job for alle. Foretrækker du at befinde dig indenfor, hvor du nemmere kan holde varmen, kan du f.eks. overveje et job som landskabsarkitekt.

Ønsker du at høre mere om, hvad jobbet indebærer, kan du med fordel interviewe en nuværende anlægsgartner. Han eller hun vil kunne fortælle dig om, hvad jobbet medfører. Ud fra dette vil du sandsynligvis bedre kunne træffe en beslutning om, hvorvidt det er noget for dig.