Hvordan bliver man bedemand?

Et job som bedemand er ikke for alle. Det er et job, der kræver, at du er komfortabel ved at have med døden at gøre. Det er også et job for dig, der har et ønske om at sætte et positivt aftryk på pårørende, der skal tage afsked med en af deres kære.

Inden du kaster dig ud i et job som bedemand, skal du derfor overveje nøje, om det er noget for dig. Det kan du blive klogere på i denne artikel, hvor du kan læse mere om, hvordan man bliver bedemand. Ligeledes kan du også læse om, hvad jobbet indebærer.

Hvad laver en bedemand?

Som bedemand vil du skulle varetage en lang række opgaver. Blandt andet vil dit arbejde bestå af at skulle klare det praktiske omkring bisættelsen eller begravelsen. Dette betyder, at du skal klargøre den afdøde, hvilket omfatter påklædning og kisteplacering.

Hvis du arbejder som bedemand, vil det være dig, der skal organisere begravelsen eller bisættelsen. Hvad der menes med dette er, at du skal stå for at være i kontakt med præst og kirke. Der er nemlig en del, der skal koordineres i denne forbindelse.

Samtidig skal du også sørge for transport af kisten fra sygehus, kapel og kirkegård. Det er også vigtigt at pointere, at der kommer til at være en del administrativt arbejde i forbindelse med et dødsfald. Derfor skal du altså også arbejde kontorarbejde.

Du skal være til stede for de pårørende

Som bedemand spiller du også en vigtig rolle for de pårørende. Derfor vil du opleve, at dine kunder vil kunne huske dig i mange år fremover. Faktisk kan du ende med at blive en meget vigtig person i deres liv, fordi du hjælper med at sige farvel.

Langt de fleste, der har prøvet at miste et familiemedlem, kan bekræfte, at de kan huske bedemanden. Det skyldes, at han eller hun er trådt ind i et af de mest følsomme øjeblikke i dit liv. Derfor er det også vigtigt, at du kan være til stede for de pårørende.

Fejlagtigt er der mange, der tror, at en bedemand blot er en ‘chauffør for kisten’. Sådan forholder det sig dog slet ikke. Tværtimod vil du være en central person, der hjælper de pårørende med at håndtere begravelsen og dagene efter at have mistet en kær person.

Hvordan bliver jeg bedemand?

Det er ikke et krav, at du har taget en uddannelse, hvis du ønsker at blive bedemand. Derimod er det ikke en beskyttet titel, hvorfor alle kan kalde sig for bedemand. Selvom det ikke kræver en formel uddannelse, er der mange, der vælger at tage en uddannelse.

Der er flere muligheder for at blive uddannet bedemand, såfremt man har et ønske om dette. En stor del af dem, der enten arbejder som eller er selvstændige bedemænd i Danmark, har taget en bedemandsuddannelse hos Danske Bedemænd.

For at kunne tage denne uddannelse, kræver det, at du har en tilknytning til en bedemandsvirksomhed først. Her skal du nemlig kunne gennemføre et ansættelsesforløb, der har en varighed på minimum et år. Derefter kan du kalde dig for uddannet bedemand.

LÆS OGSÅ:  Hvordan blokerer man et nummer på Android?

Det er din arbejdsgiver, der skal tilmelde dig til denne uddannelse. Derfor skal du starte med at finde en bedemand, der ønsker at ansætte, og er indstillet på, at du skal uddannes. 

Bedemandsuddannelsen er inddelt i tre moduler

Det er helt naturligt at tro, at man skal leve op til en række krav, for at blive optaget på en bedemandsuddannelse. Hvis du vil optages på uddannelsen som Danske Bedemænd, er det ikke tilfældet, da der blot er en række retningslinjer at overholde.

Uddannelsen har ingen adgangskrav, og bliver udgjort af tre moduler. Der er både et praktisk og et teoretisk modul. Til sidst skal du runde uddannelsen af med en eksamen. Herunder har du mulighed for at læse nærmere om de tre moduler, som uddannelsen er inddelt i.

Praktik

Som angivet herover, så består din uddannelse som bedemand af to dele. Der er både en praktisk del og en teoretisk del. Den praktiske del kommer til at foregå hos den virksomhed, hvor du er blevet ansat. Formålet med dette er naturligvis, at du skal have praktisk erfaring.

For at sikre, at du får mulighed for at prøve forskellige aspekter af arbejdet, varer et sådant praktikforløb i minimum et år. Det hele vil blive afsluttet med en prøve, der har en varighed på minimum en uge. Denne prøve skal gennemføres ved en godkendt praktikvært.

Teori

For at kunne udføre arbejdet som bedemand, er der også en del teori, du skal være bekendt med. Det kan du naturligvis godt lære, uden at tage en uddannelse, men det kan tage lang tid. Derfor er det ofte være at gennemføre en uddannelse, hvis man vil være bedemand.

I løbet af din praktikperiode vil der være to teoretiske forløb, som du skal gennemføre. Begge disse forløb vil blive afsluttet med prøver, som du naturligvis skal bestå. Når du får undervisning i den teoretiske del af din uddannelse, vil det være i emner såsom følgende:

  • Relevant lovgivning
  • Kommunikation
  • Samtaleteknik
  • Personlig afklaring
  • Sorgens faser
  • Psykologiske aspekter
  • Etik
  • Kulturhistorie

Derfor vil det naturligvis også være disse emner, som du skal aflægge prøve i. For at kunne gå videre til næste fase af din uddannelse, er det påkrævet, at du består prøverne. Det betyder, at disse prøver også skal være bestået, inden du har mulighed for at komme til en afsluttende eksamen.

Eksamen

Sidste skridt på din uddannelse er naturligvis at gennemføre en eksamen. Det vil bestå af en samtale med faglig rådgivning omkring, hvorvidt du vil være egnet til at arbejde som bedemand. Når du er færdig, vil du kunne kalde dig selv for eksamineret bedemand.

Hvad koster det at blive bedemand?

Det er naturligvis også vigtigt at nævne, at der er tale om en uddannelse, der ikke udbydes af det offentlige. Derimod er det en uddannelse, der udbydes af Danske Bedemænd, som er en brancheforeningen for bedemænd i Danmark.

Da der er tale om en privat uddannelse, er det ikke gratis at blive tilmeldt den. Er du i forvejen medlem af Danske Bedemænd, vil det koste dig 16.000 kroner at blive optaget. Hvis du ikke er medlem af foreningen, koster det dig i stedet 25.000 kroner at blive optaget.

LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man flyveleder?

Denne pris dækker over undervisning og materialer, der er relevante i denne forbindelse. Hvis der er behov for overnatning i forbindelse med undervisningen, skal du selv betale for dette. Det samme gør sig naturligvis gældende for forplejning til disse dage.

Om det er værd at betale penge for en uddannelse, skal du naturligvis selv vurdere. Som angivet tidligere, er det ikke et krav, at du har en uddannelse for at være bedemand. Ofte vil du dog have lettere ved at finde et arbejde, hvis du har en uddannelse fra Danske Bedemænd.

Hvad det betyder er, at du reelt set betaler for at forbedre dine jobmuligheder, når du tager denne uddannelse. I sidste ende er det op til dig selv at vurdere, om det er det værd. Dog er det værd at nævne, at de fleste med et ønske om at blive bedemænd, tager denne uddannelse.

Bliv selvstændig bedemand: Sådan kan du gøre

Det er ikke sikkert, at du har lyst til at blive ansat som bedemand. Det kan derimod være, at du længe har ønsket at blive selvstændig, og i denne forbindelse har kastet dig over bedemandsbranchen. Hvis du ønsker dette, kan du som sådan godt bare åbne en forretning.

I og med, at bedemand ikke er en beskyttet titel, kan alle åbne en forretning. Hvis du ikke kan bevise, at du er har taget en uddannelse på området, kan det dog besværliggøre din succes. Derfor vil det som regel være en fordel at tage en uddannelse.

Heldigvis har Danske Bedemænd gjort det nemt for dig at gøre dette. Du kan nemlig godt tilmelde dig deres uddannelse, hvis du starter som selvstændig bedemand. Under din uddannelse, vil du derfor blot skulle praktisere i din egen forretning i minimum et år.

Det betyder ikke, at der slet ikke bliver ført nogen kontrol med dig. For at sikre, at det hele forløber ordentligt, vil du få tilknyttet en mentor. Den mentor, du bliver tilknyttet, skal selvfølgelig være medlem og godkendt af Danske Bedemænd.

Overvej at starte med ansættelse

Inden du kaster dig ud i at blive selvstændig bedemand, er det ofte en god idé at starte med at være ansat et sted. Dermed får du mulighed for at lære mere om jobbet. Ligeledes kan du også suge viden og erfaring til dig, der kan gøre det lettere for dig at få succes som selvstændig.

Selvfølgelig er det ikke alle, der vælger at gøre dette. Det er dog værd at nævne, at mange bedemænd med egen forretning, er startet som ansatte. Efter et par år i branchen, har de fået tilstrækkeligt med erfaring til at kunne åbne sin egen forretning.

Om du vælger at gøre det på denne måde, er helt op til dig selv. Anbefalingen er naturligvis, at du først får dig noget erfaring, inden du åbner for dig selv. Det kan også give dig mulighed for at skabe et navn for dig selv, hvilket kan gøre det nemmere at slå dørene op for din egen forretning.

Hertil er det også værd at nævne, at det ikke er alle, der er villige til at overlade en begravelse eller bisættelse til en bedemand uden erfaring. Derfor er der en risiko for, at du går glip af kunder, fordi du ikke erfaren. Dette kan du undgå, hvis du først har været ansat hos en anden bedemand.

LÆS OGSÅ:  Hvordan renser man iPhone-stik?

Bedemand løn: Hvad tjener en bedemand?

Det er ikke alle bedemænd, der får den samme løn. Det skyldes, at der ikke er en overenskomst eller lignende, som arbejdsgiverne skal følge. Derfor vil du også opleve, at det er noget, der varierer en del. Det er især tilfældet, hvis du er helt nyuddannet bedemand.

Du kan forvente, at lyden vil lyde på mellem 20.041 kr. og 31.588 kr. om måneden. Når du har fået mere erfaring, vil du naturligvis også kunne kræve mere i løn. Efter omtrent fem år i jobbet, vil du kunne forvente et lønniveau, der lyder på mellem 22.666 kr. og 34.000 kr. pr. måned.

For denne løn vil det blive påkrævet, at du har en arbejdsuge på 37 timer. Dog er det vigtigt at nævne, at du som bedemand kan ende med at skulle arbejde på skæve tidspunkter. Det skyldes, at begravelserne f.eks. ofte kan blive afholdt i weekender.

Ydermere vil du som bedemand også skulle hente afdøde, hvilket også kan ske på alle tider af døgnet. Derfor vil det næppe være noget for dig at have et job som bedemand, hvis du har noget imod dette. Har du det, er det bedre at undersøge mulighederne for et andet arbejde.

Selvstændige bedemænd kan tjene mere

Beslutter du dig for at blive selvstændig bedemand, kan du naturligvis tjene væsentlig mere. Det skyldes, at det er dig, der ejer forretningen og derfor råder over pengene. Da en begravelse som regel koster mellem 15.000 og 20.000 kr., er der mulighed for at tjene mange penge.

Naturligvis er det ikke ensbetydende med, at du blot kan åbne en bedemandsforretning, hvorefter det vælter ind med kunder. Derimod vil du skulle arbejde hårdt for at stable din forretning på benene. Når du har gjort dette, vil du kunne høste frugterne af din store indsats.

Det er svært at sige, hvad du kan tjene som selvstændig bedemand, da det afhænger succesen af din forretning. Det er dog værd at nævne, at der findes flere succesfulde bedemænd med forretninger i flere byer, der tjener langt over en million kroner om året.

Jobbet som bedemand er ikke for alle

Har du gjort dig tanker om at blive bedemand? I så fald er det vigtigt at overveje det nøje. Det skyldes, at det bestemt ikke er et job for alle. Det er et job, hvor du kommer til at være i kontakt med døde mennesker, og skal kunne håndtere pårørende i stor sorg.

Er du typen, der generelt har det svært med død og sorg, er det ikke et job for dig. Hvis du derimod har det godt med dette, og gerne vil hjælpe folk med at få taget god afsked med deres kære, kan jobbet som bedemand være et glimrende valg for dit vedkommende.

Det vil sige, at det sagtens kan vise sig at være et job, du bliver glad for. Det kan også vise sig at blive omvendt. Af denne grund skal du overveje det nøje, inden du kaster dig over det. Det hænger naturligvis særligt sammen med, at du selv skal betale for din uddannelse.

Du skal være god til at vise omsorg

Da du som udgangspunkt vil have at gøre med personer i stor sorg, skal du være i stand til at håndtere dette. Er du ikke af person dygtig til at vise omsorg, skal du først lære dette. Det er nemlig en afgørende del af det at være en dygtig bedemand.

Overvejer du, om du skal blive bedemand, bør du derfor forsøge at visualisere dig selv ved mødebordet med de pårørende. Her skal du ikke blot kunne være omsorgsfuld, men også være løsningsorienteret, have overblik samt arbejde for at imødekomme deres ønsker.