Hvordan bliver man byggetekniker?

I jobbet som byggetekniker vil dit arbejde primært bestå af at planlægge og kontrollere byggeprojekter. Dette indebærer også, at du skal tegne og lave beregninger. For at blive en dygtig byggetekniker, skal du derfor være god til at regne og jonglere med tal.

Er du også god til at tegne, er dette også en klar fordel. I et job som byggetekniker, vil du stå for at rådgive i forbindelse med et byggeri. Derfor skal du også være indstillet på, at du kommer til at arbejde tæt sammen med både ingeniører, arkitekter og entreprenører.

Som byggetekniker er det meget vigtigt at være både detaljeorienteret og præcis. En stor del af dit arbejde handler om at have fokus på de små detaljer, som andre måske ender med at glemme.

En byggetekniker kan være ansat i et væld af firmaer. Du kan f.eks. være ansat i en entreprenør- eller ingeniørvirksomhed. I andre tilfælde er det også muligt at få job i el-selskaber, tekniske forvaltninger eller derimod hos et arkitektfirma. Jobmulighederne er derfor mange.

Om uddannelsen til byggetekniker

På denne uddannelse kommer du til at lære om, hvordan du kan regne og tegne for både arkitekter og ingeniører. Dette arbejde vil du udføre som forberedelse til både større og mindre byggerier. Desuden vil du også få en dybdegående undervisning i byggelovgivningen.

I denne sammenhæng vil du også lære om, hvordan du kan udarbejde og indsende ansøgninger til byggetilladelser. Ligeledes vil du også få viden om tilsynsarbejdet på et byggeprojekt. Dette vidner også om, at du som byggetekniker kan blive involveret i projektet på flere stadier.

Det er naturligvis også vigtigt at nævne, at du på denne uddannelse kommer til at lære at planlægge og varetage administrative opgaver inden for bygge- og anlægsarbejde. Ydermere vil du også lære at arbejde med industrielt fremstillede byggekomponenter.

Fagområder på uddannelsen

Uddannelsen til byggetekniker indeholder en række fagområder, der er obligatoriske. De betyder, at det er områder, som alle elever vil få undervisning i. Dette gør sig gældende for de nedenstående områder:

  • Projektering: I dette fag vil du få undervisning i projektering og samarbejde inden for bygge- og anlægsprojekter. Det omfatter bl.a. udførelse og kvalitetssikring af projektmateriale, håndtering af dokumenter og overgang fra planlægningsfasen til drift og vedligehold.
  • Produktion: Her vil du lære at planlægge og kvalitetssikre produktion og udførelse. Blandt andet vil du få et godt kendskab til de egenskaber, som forskellige materialer har. Du vil også lære at benytte dig af digitale systemer og metoder til optimering af dit flow.
  • Organisation og virksomhedsforståelse: Dette er et spændende fag, hvor du kan se frem til at lave om entreprenørskab, selskabsformer samt etablering og drift af virksomheder i bygge- og anlægsbranchen. Der vil også være et mindre fokus på byggeledelse af bygge- og anlægsprojekter.
  • Kommunikation og samarbejde: Som navnet antyder, vil du få viden om kommunikation og formidling i branchen. Her vil fokus være på at lære dig om dit kommunikationsansvar. Samtidig kan du se frem til at lære om at organisere samarbejdet mellem de involverede aktører i et byggeprojekt.
LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man bedemand?

Hertil er det naturligvis også værd at nævne, at man kan tage diverse valgfag. Det er ikke obligatorisk, men det kan være en god idé at supplere med disse. De fleste af valgfagene kan du bruge i dit fremtidige arbejde, og vil derfor være gode på dit CV.

Når du har gennemført din uddannelse, har du også optjent retten til at bruge titlen Byggetekniker AK. Får du brug for at skulle præsentere dig på engelsk, kan du benytte dig af titlen AP Graduate in Construction Technology.

Du skal i praktik

Den primære del af undervisningen kommer til at foregå som tværfaglige projekter. Dog vil der naturligvis også være en del traditionel undervisning som klasse. Foretrækker du en meget projektorienteret uddannelse, kan dette være noget for dig.

Derudover skal du også i praktik i en periode. Dette kan foregå i en dansk eller en udenlandsk virksomhed. Der er flere muligheder for at komme i praktik, da det kan ske i et arkitekt- eller entreprenørfirma. Det også ske hos rådgivende ingeniører eller en offentlig virksomhed.

Inden du kan kalde dig for uddannet byggetekniker, skal du afslutte din uddannelse med et eksamensprojekt. Her er der tale om et skriftligt projekt, der skal afleveres, hvorefter du skal forsvare det mundtligt. Når du har bestået din sidste eksamen, kan du kalde dig for byggetekniker.

Adgangskrav til uddannelsen til byggetekniker

Selvom der er tale om en erhvervsakademiuddannelse, er det ikke alle, der kan blive optaget på uddannelsen til byggetekniker. Dette skyldes, at der er en række adgangskrav, man skal opfylde. Disse krav er gældende, uanset om man søger optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

Blandt andet er det et krav, at man har bestået en gymnasial eksamen. Har man ikke det, skal man i stedet have en relevant erhvervsuddannelse. Kan du bevise, at du har en anden erhvervsuddannelse med mindst tre års varighed, kan denne også være adgangsgivende.

Har du bestået en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan denne også bruges til at blive optaget på uddannelsen til byggetekniker. Hvis du har bestået denne adgangseksamen, vil der ikke blive stillet nogle specifikke krav til dig.

Det vil der derimod, hvis du vil søge ind med en gymnasial eksamen. Hvis du gør det, så skal du have bestået matematik C. Har du en anden erhvervsuddannelse med i bagagen, skal du have bestået matematik C og engelsk C. Har du en relevant erhvervsuddannelse, er der ingen specifikke krav.

Hvis du mangler fag eller niveauer, er du nødt til at læse disse op, inden du sender din ansøgning om optagelse. Der gives ikke dispensation for disse, medmindre du har en relevant erhvervsuddannelse. Har du kun en gymnasial uddannelse, kan du derfor ikke få dispensation.

Hvor kan man tage uddannelsen?

Det er naturligvis vigtigt at nævne, at uddannelsen til byggetekniker er at finde mange steder i landet. I modsætning til mange andre uddannelser, er det derfor ikke et krav, at du flytter til en storby. Såfremt du har et ønske om dette, er der dog også mulighed for dette.

Blandt andet kan du tage denne uddannelse på Erhvervsakademi SydVest, ligesom VIA University College udbyder den i både Holstebro, Horsens og Aarhus. Kunne du tænkte dig at bo i enten Hillerød eller København, så udbydes den også af Københavns Erhvervsakademi.

LÆS OGSÅ:  Hvordan skærmoptager man på Mac?

Ydermere er det også muligt for dig at tage uddannelse på UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole i Odense, på Zealand – Sjællands Erhvervsakademi i Næstved samt UCN i Aalborg. Derfor er der mange muligheder for at finde et sted, hvor du har lyst til at bo og studere.

Bor du allerede i en af de førnævnte byer, kan det betyde, at du ikke behøver at flytte. Det kan f.eks. være, at du har boet i Horsens hele dit liv, og ikke har den store interesse i at flytte. Hvis det er tilfældet, kan du blot melde dig ind på uddannelsen på VIA University College.

Om jobbet som byggetekniker

Som byggetekniker er du med til at planlægge, projektere, udføre samt kontrollere byggerier og arbejdspladser. I nogle tilfælde kan man være specialiseret sig indenfor et eller få områder, hvilket kan være veje, broer, rørlægning. Er man det, kaldes man også for anlægstekniker.

I dag er der meget høje tekniske krav til byggeri- og anlægsarbejde. For at kunne sikre, at man lever op til disse, er der mange brancher, der arbejder sammen for at nå i mål. Her er dit job som byggetekniker at fungere som en form for assistent for andre teknikere.

Det betyder, at du i høj grad kommer til at arbejde sammen med både ingeniører, arkitekter og bygningskonstruktører. Fælles for disse er, at de alle deltager i både planlægning samt arbejdet på byggepladserne. Derfor kommer du som byggetekniker også til at være med begge steder.

Du skal udføre beregninger

Hvis du har job som byggetekniker, vil en stor del af dit arbejde gå ud på at udføre beregninger og tegninger. Dertil vil du også være med til at udarbejde planer over arbejdets udførelse. Du skal også kontrollere, om byggeriet eller anlægsarbejder lever op til de gældende krav.

Forud for byggeriet skal der udarbejdes og indsendes byggetilladelser, hvilket du vil være med til at udarbejde. Dertil vil det også være en del af dit arbejde at projektere. Det betyder, at du skal være indstillet på at lave detaljerede planer, tegninger og beskrivelser.

Hovedparten af dette arbejde foregår naturligvis på en computer, hvor der bruges såkaldte CAD-programmer. Når du befinder dig ude på en byggeplads, kan du være med til at føre tilsyn. Det kan være et job, som du er blevet tilknyttet for bygherrens rådgivere.

Her vil du i høj grad komme til at fungere som en form for koordinator mellem entreprenører, teknikere og håndværkere. Er der tale om et elementbyggeri, kan du være ansat til at stå for produktionen af disse elementer, hvor du skal sikre kvalitet og optimere processer.

Har du et ønske om at arbejde som byggetekniker, skal du være god til matematik. Du skal helst også være god til at tegne. Det er et job, der kræver, at du arbejder omhyggeligt og præcist. Det skyldes, at forkerte beregninger i værste fald kan få f.eks. en bygning til at kollapse.

Kan også arbejde som driftstekniker

Når du er uddannet som byggetekniker, er det også muligt at få arbejde som driftstekniker. Det betyder, at du vil være tilknyttet større ejendomme eller et boligselskab, hvor dit arbejde vil bestå af løbende at optimere på drift og økonomi.

LÆS OGSÅ:  Hvordan deler man sin skærm i 2 på Windows?

Dette sker blandt andet ved at gennemføre projekter, der er med til at nedbringe ejendommen (eller ejendommenes) energiforbrug mere effektivt. Ligeledes vil det også være dig som driftstekniker, der kommer til at stå for at overgå forsyningsnettet til beboerne.

En driftstekniker vil ofte have en uddannelse som konstruktør eller anden form for tekniker. Han kan også have en baggrund som håndværker, der er suppleret med relevant efteruddannelse. Har du en uddannelse som byggetekniker, låser det også op for dette.

Kan give dig job som byggekoordinator

Hvis du vil være byggekoordinator, kommer du til at arbejde på tværs af de forskellige fag og entrepriseområder. Ligeledes vil det også være dig, der står for samarbejdet mellem byggeriets forskellige faggrupper.

Det betyder, at dine primære opgaver vil være at planlægge og koordinere byggeopgaver. Det vil også være dig som byggekoordinator, der har ansvaret for at styre tid og økonomi på disse.

Er du tilknyttet som byggekoordinator, har du naturligvis også et godt indblik i entreprenørernes udbudsmateriale. Formålet med at have en koordinator er, at han eller hun kan sørge for, at arbejdet bliver udført på den mest effektive og økonomiske ansvarlige måde.

Byggetekniker løn: Hvad tjener en byggetekniker?

Går du med tanker om at blive uddannet byggetekniker? I så fald vil du sandsynligvis gerne vide noget om, hvad du kan forvente at tjene. Det er helt naturligt at have et ønske om dette. De færreste har nemlig lyst til at gå ind til et job, uden at vide noget om økonomien.

Får du job som byggetekniker kan du se frem til at få en fornuftig løn. Du bliver ganske vist ikke en af de bedst lønnede i landet, men mange er rigtig glade for lønnen. Ifølge Danmarks Statistik vil du som byggetekniker kunne få en løn på ca. 38.700 kr. i det private.

Beslutter du dig i stedet for at blive ansat i en kommune eller hos staten, vil lønnen være en smule lavere. Bliver du ansat som anlægstekniker, er det faktisk omvendt. Her er lønnen på ca. 32.800 kr. i det private, mens den er ca. 37.700 kr. i det offentlige.

Her er det naturligvis vigtigt at nævne, at der er tale om en gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede. Derfor kan du sagtens komme ud for, at lønnen kan være enten højere eller lavere. Det skal også nævnes, at tallene er inklusive pension, tillæg mv.

Din løn kan stige på sigt

Som det også gør sig gældende indenfor mange andre brancher, så er det i høj grad din erfaring, der tæller. Derfor vil du naturligvis også opleve, at din løn stiger med tiden. Det er især tilfældet, hvis du f.eks. beslutter dig for at skifte job om fem år.

Hvis du har mod på det, er det naturligvis også muligt at blive selvstændig byggetekniker. Dette er dog ikke noget for alle, da der også følger mange andre opgaver med. Hvis du bare gerne vil gå på arbejde og blive betalt for dette, skal du derfor ikke være selvstændig.

Til gengæld har du mulighed for at hæve din løn, hvis du driver din egen forretning. Det skyldes, at du bliver betalt for hver opgave, du udfører. Er du dygtig til dit arbejde, kan du skrue op for prisen. Og er du meget arbejdsom, kan du naturligvis tjene rigtig gode penge.