Hvordan bliver man flyveleder?

At blive flyveleder kan ikke lade sig gøre uden at have den rette uddannelse. Når du tager denne uddannelse, vil du lære at overvåge og dirigere fly i og omkring lufthavne. Du vil også lære, hvordan dette foregår med intensiv lufttrafik og i luftrummet over Danmark.

Når du får arbejde som flyveleder, vil dit job bestå af at dirigere fly ved at give instruktioner til deres piloter. Formålet med dette er at sikre, at trafikken i og omkring lufthavnen bliver afviklet på sikker og effektiv vis. Desuden skal du sikre, at sammenstød bliver undgået.

For at blive uddannet flyveleder, skal du leve op til en række krav til både fysisk og psykisk helbred. Dertil er der også krav til både opfattelsesevne og samarbejdsevner. Samtidig skal du lære at bære et stort ansvar med høj mental belastning, hvis du vil være flyveleder.

Efter endt uddannelse, vil det være muligt for dig at få et job hos Flyvesikringstjenesten Naviair. Det betyder, at det er en uddannelse, der låser op for, at du kan gøre tjeneste ved flyvekontrolenheder i de forskellige lufthavne i Danmark.

Indhold på flyvelederuddannelsen

Du kan ikke blive flyveleder, hvis du ikke har den påkrævede uddannelse. Denne uddannelse har en varighed på omtrent tre år. En stor del af tiden foregår dog ikke med teoretisk undervisning. I stedet vil du være flyvelederelev, hvilket du f.eks. kan være i et kontroltårn.

Når du starter på uddannelsen, vil du starte med et basisforløb. Det er et forløb, der er ens for alle elever, der starter på uddannelsen. Derfra bliver den mere specialiseret, da der tages højde for, hvilken type flyveleder, der er mest behov for.

Efter endt uddannelse får du et certifikat. Dette certifikat bliver ikke ved med at være gyldigt, da det derimod forudsætter, at du gennemfører efteruddannelser. Dertil vil der også være løbende kompetencetjek og godkendelse af helbred. Dette sker hvert halve eller hele år.

Sådan foregår undervisningen

En stor del af uddannelsen er praktisk. Du skal derfor ikke forvente, at du blot kommer til at sidde på skolebænken. Der vil der blive vekslet mellem teoretisk undervisning samt praktiske øvelser i en simulator.

På denne uddannelse vil du blive undervist i en lang række fag, der har relevans for dit job som flyveleder. Du vil blandt andet blive undervist i fag som radiokommunikation, meteorologi, psykologi, flyvegeografi og luftfartskommunikation.

Formår du at klare den teoretiske del af din uddannelse, vil du efter omtrent halvandet år få et elevcertifikat. Dette er dog ikke ensbetydende med, at du er færdig med din uddannelse. Derimod vil dette give dig ret til starte på den praktiske del af uddannelsen.

Den praktisk del af flyvelederuddannelsen har en varighed på omkring halvandet år. Denne del af din uddannelse vil bestå af øvelser i simulatorer samt oplæring ved en operationel enhed. Dette kan finde sted i enten København, Aarhus, Billund, Aalborg, Roskilde eller Rønne.

LÆS OGSÅ:  Hvordan downloader man video fra Facebook?

Adgangskrav til flyvelederuddannelse

Inden du kan blive optaget på uddannelsen, skal du først have bestået en optagelsesprøve. Det er dog ikke alle, der kan få adgang til at deltage i denne. Årsagen til dette er, at der er en række krav, man skal leve op til for at få adgang til prøven.

Først og fremmest er der en række uddannelsesmæssige krav, man skal leve op til. For at få adgang til prøve, skal du have bestået en gymnasial eksamen. Dette kan være enten en hf, hhx, htx, stx eller eux, hvorfor stort set alle gymnasiale uddannelser er adgangsgivende.

Har du ikke bestået en af disse uddannelser, er det ikke helt umuligt for dig at få adgang til optagelsesprøven. Det vil dog være et krav, at du kan dokumentere samme karakterer i engelske og matematik fra en udenlandsk uddannelse, der svarer til de førnævnte.

Ydermere skal du også kunne beherske mundtlig og skriftlig dansk. Dette skal du kunne dokumentere med karakteren 02 i dansk eller bedre i dansk på en af de førnævnte uddannelser. Alternativt skal du have bestået en studieprøve i dansk med samme karakter.

Ligeledes skal du også have et godt helbred, ikke være farveblind og må ikke bruge enten briller eller linser med en styrke, der overskrider +5/-6. Du skal opfylde alle krav for at blive optaget på uddannelsen, da Naviair ikke giver dispensation.

Optagelsesprøve

Som angivet herover, kan du ikke blive optaget på uddannelsen som flyveleder, hvis du ikke har bestået en optagelsesprøve. Denne prøve er delt op i fem trin, hvor hvert trin skal klares, inden du kan gå videre til det næste trin.

Du kan se de første trin herunder:

  • Trin 1: Her skal du først igennem en såkaldt pre-screening. Det betyder, at du skal gennemføre tre korte computerbaserede tests.
  • Trin 2: FEAST (First European Air Traffic Controller Selection Test) er en PC-baseret test på tid, hvor du skal løse en række logiske opgaver, der er relevante for jobbet.
  • Trin 3: FEAST DART og FEAST MULTIPASS. Her er der også tale om PC-baserede tests, men er denne gang praktiske. Igen er det selvfølgelig jobrelaterede tests.
  • Trin 4: Det fjerde trin består af et personligt interview, som skal have et tilfredsstillende udfald, hvis du skal gå videre til næste trin.

Formår du at klare dig godt igennem de første fire trin, kan du være en af de få kandidater, der går videre til femte trin. Her skal du igennem et helbredstjek, som du skal bestå. Dette tjek kommer til at foregå på Flyvemedicinsk Klinik.

Dertil er det også et krav, at du får en sikkerhedsgodkendelse. Hvis du bliver godkendt her, kan du starte som aspirant på flyvelederuddannelsen. Du kan ansøge om en plads til prøven hele året, men der bliver kun afholdt prøver, når der er behov for nye aspiranter.

Om jobbet som flyveleder

Et job som flyveleder er ikke for alle. For at kunne besidde dette job, skal du være i stand til hurtigt at danne dig et overblik over trafiksituationen i luften. Du skal også kunne træffe beslutninger om sikker og hurtig afvikling af trafikken i pressede situationer.

LÆS OGSÅ:  Hvordan sletter man cookies på iPhone?

Disse beslutninger skal træffes ud fra de oplysninger, du har til rådighed. Dette får du fra dine radarskærme, hvor du kan følge flyenes position, fart og højde. Dertil bruges der også interne tv’er, radiokommunikation med piloterne samt samtale med andre flyveledere.

Flyvekontroltjenesten er opdelt i afdelinger

Flyvekontroltjenesten består af flere afdelinger, der har hver sin funktion. Tjenesten er opdelt i tårnkontrol-, indflyvnings- og områdekontroltjenesten. Det betyder også, at hver af de tre afdelinger har ansvaret for at dirigere forskellige faser af flyvningen.

Tårnkontrollen står for at dirigere trafikken på flyvepladsens baner og veje. De har også ansvaret for al lufttrafik nær lufthavnen. Derfor skal de give flyene tilladelse til at starte og lande, når banen er fri. Tårnkontrollen skal også give piloter oplysninger om vejrforhold og trafik.

Indflyvningskontrollen har ansvaret for alle ankommende og afgående fly. Det betyder, at flyvelederne i denne del af kontrollen, skal dirigere flyene til og fra lufthavnens indflyvningsområde (terminalområdet).

I områdekontrollen har du som flyveleder ansvaret for at adskille fly i luftrummet uden for og oven over lufthavnens terminalområde. Trafikken bliver styret og overgået ved hjælp af radar, men også ud fra flyveplaner fra flyenes piloter.

Hvad laver AFIS-operatører?

AFIS-operatører står for flyveinformationstjeneste, og derfor ikke kontroltjeneste. De er tilknyttet de mindre lufthavne i Danmark, Færøerne og Grønland. AFIS er en forkortelse for Aerodrome Flight Information Service, som kan oversættes til Flyveplads Flyveinformationstjeneste.

En sådan operatør står ikke for at kontrollere flytrafikken, men arbejder derimod med at informere fly, der befinder sig i lufthavnen og luftrummet. De står også for at udsende flyveplaner og andre opgaver, der har betydning for lufttrafikken.

Blandt andet er det AFIS-operatørerne, der i de fleste tilfælde forestår vejrobservationstjenesten. Derfor er en del af dette arbejde også at indberette observationer og målinger til Meteorologisk Institut. AFIS-operatører bliver uddannet efter behov af Flyvesikringstjenesten (Naviair).

Hvordan er arbejdstiderne som flyveleder?

Overvejer du at blive flyveleder? Hvis ja, så er der flere ting at overveje, inden du kaster dig ud i det. Blandt andet skal du være indstillet på, at du ikke kun kommer til at arbejde om dagen. Derimod kommer du til at have varierende arbejdstider, hvilket ofte skifter fra uge til uge.

Ifølge Naviair består et typisk vagtmodul af fire vagter og to fridage. Det oplyses også, at modulerne er fordelt lige mellem forskellige morgen- og aftenvagter. Desuden indgår der normalt også en nattevagt i hvert tredje modul, hvorfor man skal være indstillet på dette.

  • Det er ikke alle steder, at vagternes arbejdstider er ens. I de fleste tilfælde vil de dog se således ud:
  • En aftenvagt vil ofte være planlagt fra kl. 15 til 22. Det kan dog også være fra kl. 14 til 21 eller fra kl. 16 til 23.
  • En morgenvagt vil typisk vare fra kl. 8 til 15. I andre tilfælde kan det også være fra f.eks. kl. 6.30 til 14.

En nattevagt er som regel fra kl. 22 til 07, men det kan dog variere. Dette vil du naturligvis blive oplyst om i forbindelse med din optagelse.

Det er langt fra alle, der har lyst til at arbejde om aftenen og om natten. Hvis du ikke har lyst til dette, så er et job som flyveleder ikke noget for dig. Har du det fint med dette, så kan det naturligvis ikke udelukkes, at du vil fungere godt i et job som flyveleder.

LÆS OGSÅ:  Hvordan får jeg trådløs Android Auto?

Flyveleder løn: Hvad tjener en flyveleder?

Det er naturligvis ikke lønnen, der skal være drivkraft for dit jobvalg. Derimod skal du fokusere på at finde et arbejde, du godt kan lide. Ikke desto mindre spiller økonomien ind for de fleste. Derfor vil mange også gerne vide, hvad en flyveleder tjener.

En flyveleder løn befinder sig helt klart i den høje ende. Derfor kan du forvente at få en god indkomst, hvis du er blandt de heldige, der kommer gennem hele uddannelsen. Når du er uddannet flyveleder, vil du have en løn på mellem 50.000 og 90.000 kr.

Hvad du konkret kommer til at tjene, afhænger naturligvis af flere forskellige ting. Blandt andet er det helt naturligt, at din løn vil stige i takt med din anciennitet. Hertil har dit arbejdssted også indflydelse på, hvad du kommer til at tjene.

Det er naturligvis også vigtigt at nævne, at beløbene er angivet uden pension. Det betyder, at en flyveleder løn bestemt er tøj. Det samme gør sig gældende for en flyveleder løn Forsvaret, hvor den dog ofte vil være en kende lavere.

Det er ikke nemt at blive flyveleder

Der bør ikke være nogen tvivl om, at det ikke er let at blive flyveleder. Derfor kan der ikke gives en garanti ved dette. Det skyldes, at man ikke blot skal bestå optagelsessprøverne for at blive optaget. Når prøverne er overstået, vil der blive udvalgt og ansat omtrent 3-5% af den samlede pulje af ansøgere.

Som følge af dette, kan du ikke være sikker på at få et job, selvom du har bestået optagelsesprøverne. Har du en stor drøm om at blive flyveleder, skal du derfor være opmærksom på, at den desværre kan blive knust. Omvendt kan du selvfølgelig selv gøre noget for at undgå dette.

Det bedste du kan gøre, er at forberede dig grundigt på dine prøver. Det er naturligvis ikke tilfældige ansøgere, der bliver udvalgt efter prøverne. Derimod er det kun de bedste kandidater, der bliver valgt. Derfor gør du dig selv en tjeneste ved at forberede dig grundigt, da det forbedrer dine vilkår.

Er ikke et job for alle

Som der også er givet udtryk for før, så kræver det, at du er af den rette støbning, hvis du vil være flyveleder. Af denne grund skal der ikke være nogen tvivl om, at det ikke er et job for alle. Inden du går til optagelsesprøve, bør du derfor overveje nøje, om det er et job for dig.

F.eks. skal du være forberedt på, at du kommer til at være i nogle meget pressede situationer. Hvis det ikke er noget du trives med, er det ikke et job for dig. Her er det vigtigt at huske på, at det faktisk er et job om liv og død, da du skal dirigere og styre mange indkommende og afgående fly.

Ligeledes er det også et job med skiftende arbejdstider. Du kan derfor ikke møde ind kl. 08 og gå kl. 16 hver dag. Leder du efter et job, der giver dig mulighed for dette, skal du søge andetsteds. Dette vidner naturligvis om, at det er nødvendigt at overveje sin beslutning nøje.