Hvordan bliver man frømand?

Har du en drøm om at blive frømand? I så fald skal du først have ansættelse i Forsvaret. Har du ikke gjort det forinden, vil du aftjene din værnepligt i forbindelse med prøvetiden.

Under uddannelsen som frømand vil du blive undervist i et væld af forskellige ting. Blandt andet vil du få undervisning i våbenlære og skydning, men også i både kampsvømning, sanitetstjeneste samt dykning og faldskærmsudspring.

Efter endt uddannelse vil du have pligt til – alt efter hvad Forsvaret har behov for – at gøre tjeneste uden for landets grænser. Det kan f.eks. være ved at blive udsendt i forbindelse med fredsbevarende og fredsskabende opgaver under NATO, FN og OSCE.

Om uddannelsen til frømand

At blive frømand, er ikke noget, man bare kan gøre. Det er derfor ikke et job, som alle har mulighed for at søge. Hvis du har et ønske om at blive frømand, er det et krav, at du først og fremmest tager den påkrævede uddannelse, som udbydes af Forsvaret.

Konkret er der tale om en militær specialuddannelse, der er bestående af en række korte uddannelser og kurser. Når du tager denne uddannelse, vil du lære at løse krævende opgaver vedr. opklaring og kamp i nær-maritime områder – både nationalt og internationalt.

Det betyder naturligvis, at du vil få undervisning inden for en lang række emner og temaer. Ligeledes vil du også skulle udføre praktiske opgaver og tests inden for flere af disse. Under grunduddannelsen vil du blandt andet få undervisning inden for emner som:

 • Kampsvømning
 • Skydning
 • Dykning
 • Fartøjstjeneste inkl. speedbådsbevis
 • Orientering
 • Sprængning
 • Faldskærm
 • Patruljetjeneste
 • Entring og boarding
 • Militærkommunikation
 • Avanceret førstehjælp
LÆS OGSÅ:  Hvordan regner man gennemsnit?

Det er vigtigt at slå fast, at der er tale om en uddannelse, der kræver, at du har et godt helbred, en god fysik, selvtillid og er i stand til at udvise udholdenhed under ekstreme forhold. Hertil bliver det også krævet, at du har god moral, selvkritik og er dygtig til at samarbejde med andre.

Du vil komme til at indgå i Frømandskorpset

Når du er færdig med din uddannelse, og har bestået de tests, der er forbundet med den, vil du kunne kalde dig selv for frømand. Det betyder selvfølgelig, at du vil komme til at indgå i Frømandskorpset, der er bestående af frivilligt og særligt udvalgt personel.

Frømandskorpset er en velkendt specialenhed, der hører under Forsvaret. Det er frømændene, der bliver brugt til at løse forskellige former for opgaver i både freds- og krigstid, som kræver, at man har den specialuddannelse, som frømænd har fået.

Adgangskrav til frømandsuddannelsen

Hvis du har et ønske om at blive optaget på frømandsuddannelsen, er der en række krav, du skal leve op til. Lever du ikke op til disse, vil det derfor ikke være muligt for dig at blive uddannet til frømand. Kravene omfatter blandt andet disse:

 • Du skal have bestået folkeskolens afgangsprøve med minimumkarakteren 02 (eller tilsvarende) i både dansk, engelsk og matematik
 • Det er også et krav, at du er enten dansk statsborger eller har fået en permanent opholdstilladelse her i landet
 • For at blive optaget på uddannelsen, skal du enten have eller kunne erhverve et kørekort
 • Når du starter på uddannelsen, skal du være mindst 21 år. Samtidig foretrækker Forsvaret, at du er under 31 år ved uddannelsesstart
LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man ambulanceredder?

Det er dog ikke alt, hvad du skal leve op til, hvis du ønsker at blive optaget på uddannelsen som frømand. Hvis du lever op til ovenstående, vil det nemlig kun betyde, at du har mulighed for at komme til en optagelsesprøve, som du skal bestå, inden du kan blive optaget.

Ydermere bliver der også stillet krav om, at du skal kunne opnå en sikkerhedsgodkendelse, der hedder ‘yderst hemmeligt’. Kan du ikke blive godkendt til dette, vil du ikke kunne blive optaget. Hertil er det også et krav, at du opfylder en række basale og særlige helbredskrav.

Optagelse på frømandsuddannelsen

Frømandsuddannelsen er ikke som andre uddannelser. Det vil sige, at det ikke blot er en uddannelse, som du kan melde dig ind på. For at kunne blive optaget på den, skal du først igennem et optagelsesforløb, der omfatter fem forskellige udvælgelsesprøver, som du naturligvis skal bestå:

 1. En fysisk test
 2. En udholdenheds- og styrketest
 3. En udvidet optagelsesprøve, der strækker sig over fem dage
 4. Et interview med en psykolog, der skal vurdere din egnethed
 5. En række helbreds- og dykkermedicinske undersøgelser

Først når du har bestået disse ting, vil det være muligt for dig at blive optaget på uddannelsen. For at kunne kalde sig selv frømand, er det naturligvis også et krav, at du faktisk gennemfører uddannelsen. Derfor skal du være indstillet på, at det bestemt ikke bliver nemt.

Hvor foregår uddannelsen?

Frømandskorpset holder til i både Frederikshavn og i Nykøbing Sjælland (Kongsøre). Det er dog ikke altid, at det er her, at uddannelsen og arbejdet vil finde sted. Det skyldes, at de ofte er udsendt på øvelse for at træne i ind- og udland.

LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man bedemand?

Dette ændrer dog ikke på, at det er klogt at bo i nærheden af enten Frederikshavn eller Kongsøre, hvis du gør dig tanker om at få et job som frømand. Det er derfor også et aspekt, du skal overveje, hvis du har et ønske om at blive frømænd.

At være frømand, er ikke noget for alle

Har du gjort dig tanker om at blive frømand? I så fald er det vigtigt, at du er klar over, at det ikke er noget for alle. Inden du forsøger at blive optaget på uddannelsen, anbefales det derfor, at du overvejer nøje, om du mener, at det er den rette beslutning.

For at blive uddannet som frømand, er det et krav, at man består en række prøver, der er både fysisk og psykiske hårde. Hertil vil du også løbende blive udsat for træning og opgaver, der kræver meget af din fysik og psyke, da du kan blive udsat for ekstreme forhold.

Føler du dig overbevist om, at det er det rette valg for dig, skal du naturligvis ikke tøve med at gøre alvor af det. Du kan være helt sikker på, at du vil føle, at det er en stor bedrift, når du har gennemført din uddannelse og er blevet optaget i Frømandskorpset.

Finder du efterfølgende ud af, at det ikke er noget for dig, er der naturligvis intet, der stopper dig i at søge et andet job. Du vil tilmed kunne bruge din frømandsuddannelse til at uddanne dig yderligere inden for Forsvaret, såfremt du skulle have et ønske om dette.