Hvordan bliver man IT-chef?

Når du arbejder med IT, er en af de ypperste stillinger, rollen som IT-chef. Alligevel er det ikke en stilling, som alle stræber efter. Det kan der være mange årsager til, men ofte skyldes det, at stillingen ikke blot handler om teknik. Den handler i høj grad også om mennesker.

I en stilling som IT-chef har du et ansvar for alle dem, der arbejder under dig. Derfor kræver det, at du er i stand til at administrere at have et personaleansvar. Mener du ikke, at det harmonerer med, hvem du er, skal du naturligvis ikke jagte en sådan stilling.

Hvad der adskiller en IT-chef fra mange andre ledelsesroller er, at stillingen også kræver en dyb teknisk indsigt. Uden at have dette, vil du ganske enkelt ikke kunne kommunikere med og administrere de medarbejdere, du har under dig.

Selvom det måske kan virke som et naturligt skridt i din karriere, er det vigtigt at overveje, om det er den rette beslutning. Går du eksempelvis fra en rolle som datatekniker til IT-chef, vil du opleve, at dine arbejdsopgaver kommer til at ændre sig markant.

Hvilken baggrund skal en IT-chef have?

Det er vanskeligt at give et konkret svar på dette, da de fleste IT-chefer har taget forskellige veje til denne stilling. Fælles for dem alle er naturligvis, at de har en lang baggrund indenfor IT-området. Derfor er de ikke ledere for en afdeling, som de ikke har kendskab til.

Hovedparten af dem har derfor mange års erfaring indenfor et eller flere jobs i en IT-afdeling. Det er med denne erfaring i bagagen, at de med tiden har udviklet sig til at være leder. Det er derfor ikke noget, der blot er kommet fra den ene dag til den anden.

Som IT-chef er det vigtigt, at du har en god forståelse for de produkter, teknologier og andet, som dine medarbejdere arbejder med. Det er nemlig vanskeligt at være leder for en afdeling, hvis du i bund og grund ikke er klar over, hvad der foregår i den.

LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man efterretningsagent?

Uddannelsesmæssigt kan baggrunden være meget forskellig. Det kan være, at man har en baggrund som datamatiker, men også som datatekniker. Det kan også være, at man har taget en helt tredje af de mange IT-relaterede uddannelser i Danmark.

Hvis du selv har et ønske om at blive IT-chef, kan det være en god idé at supplere med en uddannelse, der er målrettet dette. Det kun f.eks. være en HD 1 og HD 2. Det kan også være en MBA, som vil klæde dig godt på til at indtage en lederstilling.

Hvilke arbejdsopgaver har en IT-chef?

I et job som IT-chef vil du have et stort ansvar. Det er dig, der har ansvaret for, at det hele kører på skinner på IT-fronten. Men hvad betyder det egentlig? Hvad foretager man sig af reelle arbejdsopgaver i løbet af en dag, når man er ansat som IT-chef?

Dette er meget vanskeligt at give et konkret svar på, da titlen kan dække over rigtig mange funktioner. Det hænger sammen med, at der med tiden er sket en stor udvikling i IT-afdelinger verden over, hvorfor der i dag er flere funktioner og titler end tidligere.

Er der tale om en større virksomhed, er det derfor ikke ualmindeligt, at der er ansat IT-chefer til at varetage helt specifikke områder. Det kan eksempelvis være, at man er ansat med ansvar for systemdrift, mens en anden IT-chef er ansvar med henblik på udvikling af IT-systemer.

Derfor er det også tæt på umuligt at svare på, hvad en IT-chef laver. Dog kan det med stor sikkerhed siges, at han eller hun ikke længere har ‘fingrene i mulden’ på samme måde. Derimod kommer arbejdet i højere grad til at bestå af ledelse og møder.

Netop af denne grund er det heller ikke et job for alle. Ønsker du ikke at give afkald på de opgaver, der i første omgang fik dig til at søge ind i branchen? I så fald skal du være meget varsom med enten at søge eller tage imod en stilling som IT-chef.

LÆS OGSÅ:  Hvordan døde Yahya Hassan?

IT-chef løn: Hvad tjener en IT-chef?

Det er svært at give et konkret svar på dette, da det svinger rigtig meget. Ifølge Jobindex lyder gennemsnittet på 61.054 kroner om måneden, men dette kan være en anelse misvisende. Det skyldes, at der også er IT-chefer, der tjener betydeligt mindre end dette.

Dette er med til at trække ned på gennemsnittet, hvilket vidner om, at de fleste IT-chefer tjener mere. Lønniveauet er beregnet ud fra lønoplysninger fra CV’er, der findes i databasen hos Jobindex. Hovedparten af dem har angivet, at de tjener 60-80.000 kr. om måneden.

Dog er der også mange, der har angivet, at de har en månedsløn på mellem 80.000 og 100.000 kr. Ikke nok med det, så er der også et fåtal af IT-cheferne, der har angivet en månedsløn på over 100.000 kr. Omvendt er der også, der har angivet en løn på 40-60.000 kr. om måneden.

Lønnen som IT-chef kan derfor svinge rigtig meget, da den afhænger af, hvor du får arbejde. Ligeledes har det naturligvis også indflydelse, hvorvidt du har et stort ansvarsområde eller ej. Har du med tiden skabt et godt renommé i branchen, spiller dette selvfølgelig også ind.

Faktum er dog, at du som IT-chef kan forvente en løn, der typisk er højere end den gennemsnitlige danskers. Hvad din egentlige løn kommer til at lyde på, hvis du forfølger drømmen om at blive IT-chef eller -direktør, er naturligvis ikke muligt at spå om.

Eftertragtede IT-chefer tjener mere

Det er naturligvis vigtigt at pointere, at det ikke er uden grund, at der er stor forskel på lønningerne. Som angivet herover, er der stor forskel på det ansvar, som de enkelte chefer har. Hertil er der også stor forskel på, hvor attraktive disse IT-chefer er for virksomhederne.

LÆS OGSÅ:  Hvordan koger man ris?

Hvis man har skabt sig et godt renommé i branchen, vil man naturligvis være af interesse for andre virksomheder. Det skyldes, at det altid handler om at have de dygtigste aktører i enhver stilling. Og når man er dygtig og eftertragtet, kan man kræve en bedre betaling.

Som følge af dette, er det heller ikke ualmindeligt, at de bedste IT-chefer jævnligt modtager jobtilbud. Hvorvidt de vælger at tage imod disse, er naturligvis helt op til dem selv. Det er dog værd at bemærke, at det ikke altid er et godt signal at sende, at man skifte job ofte.

Ikke desto mindre vil man kunne arbejde sig til at få et godt renommé baseret på de resultater, man skaber. I takt med, at man får udbredt sit navn af positive årsager, vil man også blive mere eftertragtet, og det kan selvfølgelig bruges i forbindelse med lønforhandlingerne.

Det er ikke et job for alle

Et job som IT-chef kan lyde attraktivt. Én ting er, at man kan kalde sig selv chef, hvilket i sig selv er tiltalende for mange. Noget helt andet er, at man skal vænne sig til at have et helt andet job. Det er især tilfældet, hvis man kommer fra et job som f.eks. datatekniker eller systemadministrator.

Årsagen til dette er, at man i langt højere grad kommer til at beskæftige sig med ledelse. Det vil sige, at man i løbet af en arbejdsdag primært kommer til at holde møder, have dialog med medarbejdere osv. Det betyder, at det bestemt ikke er et job, der appellerer til alle.

Ser du dig selv som en person, der godt kan lide at sidde med det egentlige arbejde, skal du ikke søge et job som IT-chef. Når du overgår til en sådan stilling, bliver du som udgangspunkt frataget disse opgaver. I stedet vil du indtage en mere strategisk rolle.

Ligeledes er det også vigtigt at nævne, at du sjældent kan forvente at have en arbejdsuge på 37 timer som IT-chef. Tværtimod er det ikke ualmindeligt, at du skal arbejde betydeligt flere timer. Er du ikke indstillet på dette, anbefales det at holde dig til andre jobs.