Hvordan bliver man IT-supporter?

Når du har et job som IT-supporter, er det dig, der sørger for at IT-udstyr virker, og at kolleger for hjælp til deres problemer. Du vil derfor skulle yde hjælp, hvis der opstår problemer med deres computere eller programmer.

Det er din opgave at finde fejl og hjælpe brugere med at løse diverse former for IT-relaterede problemer. Ydermere kan det også være din opgave at stå for at vedligeholde IT-systemer.

Når du har taget den uddannelse, der giver dig adgang til dette job, vil du have viden om blandt andet computere, netværk og IT-sikkerhed. Desuden vil du have muligheden for at blive ansat i mange forskellige virksomheder og organisationer.

Uddannelse til IT-supporter

Det er ikke påkrævet, at du f.eks. skal gennemføre en lang kandidatuddannelse, hvis du vil være IT-supporter. Derimod skal du have bestået data- og kommunikationsuddannelsen, som er en erhvervsuddannelse, der har en varighed på tre år.

Med denne uddannelse vil du få stor viden om den teknologi, der ligger bag diverse IT-systemer. Dette kan omfatter en lang række forskellige programmer, men naturligvis også sikkerhedssystemer og databaser. Derfor får du også mere avanceret viden om IT.

Samtidig er det også en uddannelse, der giver dig praktisk erfaring med at løse opgaver. Da det er en meget bred uddannelse, vil du også få viden om og erfaring med mange opgaver. Det kan f.eks. være udvikling af IT-sikkerhed samt udvikling af programmer.

Det er også en uddannelse, der giver dig mulighed for at lære mere om drift og vedligehold af servere og netværk. Samtidig vil du også få erfaring med at servicere og løse IT-relaterede opgaver for kunder eller den virksomhed, du er ansat i.

En stor del af denne uddannelse vil foregå som gruppearbejde. Af denne grund kræver det, at du har gode samarbejdsevner. Desuden er det også en fordel at være stærk i matematik og engelsk. Dette skyldes, at IT-systemer er logisk opbygget, og ofte er beskrevet på engelsk.

Uddannelsen har flere specialer

Det er naturligvis også vigtigt at nævne, at du selv skal vælge dit speciale på denne uddannelse. Derfor har den forskellige længder. Ønsker du at få et job som IT-supporter, kan du afslutte den på trin 1, men du kan også fortsætte på overbygningen.

Beslutter du dig for at vælge en uddannelse som IT-supporter, vil du lære at hjælpe dine kolleger eller kunder med både soft- og hardware. Du kan også vælge et speciale som datatekniker med speciale i infrastruktur, hvor du vil lære at designe og administrere komplekse netværk.

Med dette speciale vil du også lære om, hvordan du kan stå for et netværk i en virksomhed, der er spredt over flere adresser. Samtidig vil du også lære om at holde netværket kørende og have sikkerheden i orden.

Desuden kan du også blive datatekniker med speciale i programmering, hvor du vil lære at designe og udvikle software. Her kan du efterfølgende få et job som programmør, og kan efterfølgende specialisere dig i udvikling af f.eks. web- eller iOS-applikationer.

Sådan er uddannelsen til IT-supporter bygget op

Når du melder dig ind på data- og kommunikationsuddannelsen, skal du være opmærksom på, at den ikke er bygget ens op for alle. Det skyldes, at ikke alle ender med at vælge det samme speciale. Hvis du vil være IT-supporter, vil det tage dig tre år at gennemføre uddannelsen.

LÆS OGSÅ:  Hvordan finder man omkredsen af en cirkel?

I dette tilfælde vil du skulle starte på et grundforløb, som du tager på en erhvervsskole. Dette forløb har en varighed på 20 eller 40 uger. Når du har bestået grundforløbet, er du klar til at overgå til hovedforløbet, som vil veksle mellem skole og perioder på din læreplads.

Når du befinder dig på skolen, vil du få teoretisk viden om og praktisk erfaring med flere forskellige fag. Blandt andet kan du se frem til at blive klogere på de følgende områder:

 • Databasesystemer
 • Server- og netværksteknologi
 • Kundeservice
 • Computerteknologi
 • Programmering og kodning

Desuden skal du også have andre fag, hvilket omfatter engelsk, dansk og matematik. Når du ikke er i skole, vil du befinde dig på din læreplads, hvor du får praktisk erfaring med relevante opgaver. Dette kan i nogle tilfælde også foregå på et skoleoplæringscenter.

Inden du kan kalde dig uddannet IT-supporter, er det et krav, at du består en svendeprøve. Når du har gjort det, vil du modtage dit svendebrev. Dette kan du naturligvis bruge til at søge job som IT-supporter i danske eller udenlandske virksomheder.

Hvad er adgangskravene til uddannelsen til IT-supporter?

Som det er tilfældet for de fleste andre uddannelser i Danmark, er der en række adgangskrav til uddannelse til IT-supporter. Der er både krav for grund- og hovedforløbet. Selvom du er optaget på grundforløbet, er du derfor ikke sikret overgang til hovedforløbet.

For at blive optaget på grundforløbet på denne uddannelse, skal du leve op til nedenstående krav:

 • Det er et krav, at du har bestået din afgangseksamen i folkeskolen. En tilsvarende prøve kan også give adgang
 • Du skal have mindst 2,0 i gennemsnitskarakter i dansk og matematik ved din afgangseksamen i 9. eller 10. klasse. Igen kan en tilsvarende prøve også bruges
 • Kommer du fra 9. eller 10. klasse, skal du være blevet vurderet uddannelsesparat. Du skal også indsende din studievalgsportfolio sammen med din ansøgning

Hvis du har en uddannelsesaftale med en virksomhed, lever du op til adgangskravene til erhvervsuddannelse. I denne forbindelse er det naturligvis vigtigt at understrege, at du også altid skal have opfyldt din undervisningspligt.

Adgangskrav til hovedforløb

Mange tror, at de er sikret overgang til hovedforløbet, når de er optaget på grundforløbet. Sådan forholder det sig dog ikke. Derimod er der en række krav, der skal være opfyldt, inden det kan lade sig gøre. For at overgå til hovedforløbet på denne uddannelse, skal du bestået disse fag:

 • Dansk på E-niveau
 • Matematik på E-niveau
 • Engelsk på E-niveau

Hvis du har planer om at skulle optages på trin 2 på hovedforløbet (uddannelse til datatekniker), skal du have bestået både matematik og engelsk på D-niveau. For at overgå til hovedforløbet, skal du i grundforløbet have taget disse certifikater:

 • Førstehjælp på erhvervsuddannelserne
 • Elementær brandbekæmpelse

Slutteligt er det også vigtigt at have en uddannelsesaftale eller en aftale om skoleoplæring på plads. Med andre ord, så skal du have fundet en læreplads som IT-supporter. Hvis du ikke har styr på dette, vil du ikke kunne overgå til hovedforløbet på uddannelsen.

IT-supporter elev løn afhænger af din alder

En stor del af din uddannelse, kommer til at foregå på en læreplads. Det betyder naturligvis også, at du vil få elevløn under din uddannelse. Hvad du konkret kommer til at blive betalt, afhænger af flere ting, men det er især din alder, der er afgørende.

LÆS OGSÅ:  Hvordan slår man Find min iPhone fra?

Hvis du får en elevstilling et sted, hvor de er underlagt den seneste overenskomst for elever indgået mellem Dansk Erhverv Arbejdsgiver og HK Privat, vil du fra marts 2024 blive betalt mellem 12.700 kr. og 15.600 kr. om måneden.

Dette forudsætter dog, at du er over 18 år. Hvis du er under 18 år, når du stater på din uddannelse, vil din løn lyde på ca. 12.300 kr. Er du over 18 år, vil din løn stige for hvert år på uddannelsen. Derfor får du en højere løn i det tredje år på din uddannelse til IT-supporter.

Hvis du derimod er 25 år eller derover, så er din startløn som elev som regel en del højere. Det er svært at give et konkret svar på dette, men som udgangspunkt vil den være på niveau med den minimumsløn, der er aftalt for voksne på området.

I denne forbindelse er det også vigtigt at nævne, at du selv har mulighed for at forhandle din løn. Hvis du er i stand til at forhandle dig frem til en højere løn, er det derfor ikke umuligt. De fleste holder sig dog til den overenskomst, der er blevet beskrevet herover.

Om jobbet som IT-supporter

Når du har et job som IT-supporter, vil du skulle beskæftige dig med flere forskellige opgaver i løbet af en arbejdsdag. Din primære opgave vil naturligvis være at sørge for, at alle systemer virker. Dette gælder for hele virksomheden, men også for den enkelte bruger.

Det betyder, at det er dig, der bliver kontaktet, når computeren driller. Det kan f.eks. være, at den ikke vil starte, eller at et program ikke fungerer optimalt. I en sådan situation vil du blive kontaktet med henblik på at løse det pågældende problem.

Gennem dialog med den pågældende bruger, vil du både finde og rette fejl. Samtidig vil det også være en del af dit job at vejlede i, hvordan en bruger selv kan løse problemet. Dit arbejde i denne sammenhæng kan dække over alt fra simple spørgsmål til mere avancerede fejl.

Ofte vil du også stå for at udarbejde vejledninger på skrift, så de ansatte vil have lettere ved selv at forstå programmer og systemer.

Drift og vedligehold er en stor del af jobbet

Selvom du som IT-supporter kommer til at hjælpe andre i virksomheden med diverse IT-relaterede problemer, er det ikke alt. Du vil nemlig også være involveret i drift og vedligehold af de systemer, der bliver brugt i den pågældende virksomhed.

Eksempelvis vil det være dig, der står for at sætte nye computere og andet IT-udstyr op. Det er også dig, der står for at sikre, at sikkerheden er i top. Er der brug for at indstille og opdatere programmer, overgår disse arbejdsopgaver som regel også til dig.

Når du arbejder som IT-supporter, vil du som regel have kontakt med en del forskellige mennesker i løbet af en dag. Derfor er det også vigtigt, at du kan hjælpe disse med at få en god oplevelse med IT. I jobbet som IT-supporter er nogle af de mest gængse arbejdsopgaver disse:

 • Du skal yde grundlæggende IT-support til brugere og virksomheder
 • Du skal finde og løse både hardware- og softwarefejl
 • Du skal håndtere diverse former for IT-relaterede problemer
 • Du skal installere og konfigurere nyt IT-udstyr, herunder computere, servere og lignende
 • Du skal flytte data over i nye systemer
 • Du skal tilslutte printere, routere, servere og andet
 • Du skal lave dokumentation og vejledninger på skrift
 • Du skal yde support til dine kolleger via telefonsupport og e-mail
LÆS OGSÅ:  Hvordan døde Michael Jackson?

Hvis du mener, at dette er arbejdsopgaver for dig, kan jobbet som IT-supporter være det rette for dig. Inden du kan nå så vidt, skal du naturligvis have gennemført en uddannelse på området. Her giver det bedst mening at vælge data- og kommunikationsuddannelsen.

IT-supporter løn: Hvad tjener en IT-supporter?

Overvejer du et job som IT-supporter? I så fald er det meget naturligt, at du gerne vil vide noget om økonomien i jobbet. Sådan har de fleste det, inden de skal vælge job eller uddannelse. Det er dog vanskeligt at give et konkret svar på, hvad en IT-supporter tjener.

Årsagen til dette er, at det varierer en del, afhængigt af jobfunktion, bopæl osv. Ifølge Dansk Metal lyder den gennemsnitlige månedsløn for en IT-supporter på omtrent 34.200 kr. Det er naturligvis vigtigt at nævne, at dette tal er inklusive pension.

Det er ikke utænkeligt, at du kan tjene mere end dette. Din løn afhænger nemlig i høj grad af dit ansvar. Er du ansvarlig for drift og vedligeholdelse af systemer og servere i en stor virksomhed, kan lønnen være højere. Det er dog ikke en garanti, at det er tilfældet.

Omvendt skal du naturligvis være forberedt på, at lønnen også kan være lavere. Derfor er det ikke garanteret, at du kan få en løn på 34.200 kr. inkl. pension. Det er især tilfældet, hvis du er nyuddannet, hvor lønnen som regel vil lyde på mellem 28.000 og 30.000 kr. inkl. pension.

Lønnen er højere i København

Hvis du vil have en højere løn, skal du befinde dig, hvor de attraktive job er. Det vil sige, at du skal være indstille på at bo i en større by. Det er især i København og omegn, at du kan forvente den højeste løn som IT-supporter.

Det er naturligvis ikke ensbetydende med, at den er betydeligt højere, end den er andre steder i landet. Ikke desto mindre er der dog forskel på lønnen, afhængigt af, hvor i landet man holder til. Derfor er det værd at have med i overvejelserne, når du vælger dit uddannelsessted.

Beslutter du dig for at tage din uddannelse i København, vil du også have mulighed for at finde en læreplads i hovedstaden. I mange tilfælde kan denne læreplads udvikle sig til at være en fuldtidsstilling efter endt uddannelse.

Lad dig dog ikke styre for meget af lønnen. Gør dig i stedet tanker om, hvorvidt et job som IT-supporter er noget for dig. Ønsker du eksempelvis at arbejde med IT, men ikke helt så meget med mennesker, er der andre stillinger, der vil være mere passende.

Det er ikke et job for alle

Overvejer du, om et job som IT-supporter er noget for dig? Hvis ja, så er det vigtigt at overveje det nøje. Først og fremmest skal du gennemføre en treårig uddannelse, hvilket vil være spildt tid, hvis jobbet ikke tiltaler dig. Derudover skal du potentielt også flytte for dette.

Et job som IT-supporter er ikke noget for alle. Har du ikke nogen interesse i IT, er det selvsagt ikke det rette job for dig. Hvis du derimod er vild med det, og altid har haft et ønske om at arbejde i denne branche, er det oplagt at have med i dine overvejelser.

Hvad du skal huske er, at det også er et job, hvor du møder mange mennesker i løbet af en arbejdsdag. Foretrækker du i stedet at have et arbejde, hvor du kan fokusere på systemdrift mv., er der andre uddannelser og stillinger, der er bedre, herunder datatekniker.

Er du i tvivl om, hvorvidt det er det rette valg for dig, kan du med fordel tale med en IT-supporter. Han eller hun vil kunne give dig en unik indsigt i jobbet, som du kan bruge som basis for at beslutte, om det er den rette karrierevej for dig.