Hvordan bliver man laborant?

Hvis du har et arbejde som laborant, vil du skulle arbejde i et laboratorie. Her skal du udføre en række forskellige arbejdsopgaver, men du vil primært skulle analysere og kontrollere produkter, materialer og miljøer for andre virksomheder.

Som laborant har du et meget bredt arbejdsfelt. Det betyder, at du f.eks. kan arbejde med at udvikle og kontrollere lægemidler. Er det ikke noget, der lyder til at tiltale dig, er det også muligt at få et job, hvor du i stedet arbejder med fødevaresikkerhed.

Når du er uddannet laborant, har du stor viden om blandt andet kemi, mikrobiologi og bioteknologi. Dertil vil du også endt uddannelse være vant til at arbejde med udstyr, der kræver stor præcision. Som laborant har man ofte job i miljø-, fødevare- eller medicinalindustrien.

Om uddannelsen som laborant

Uddannelsen som laborant er en erhvervsakademiuddannelse, hvor du vil blandt andet vil lære om at analysere fødevare- og miljøprøver. Desuden vil du også lære at analysere medicin samt foretage kvalitetstest af produktionen i virksomheder.

På denne uddannelse kan du derfor se frem til at få undervisning i en lang række emner. Blandt andet vil du blive undervist i emner såsom kemi, mikrobiologi, bioteknologi og analyseteknik. Det betyder, at du efter uddannelse vil være i stand til at udføre analyser i et laboratorie.

Som laborant kan du arbejde med mange ting. Ofte vil du dog arbejde med enten kvalitetssikring, forskning og udvikling eller kontrol. Det skyldes, at du som laborant lærer at analysere alt lige fra bakterier og DNA til kosttilskud eller maling.

Når du er færdig med din uddannelse, vil du derfor have en lang række muligheder for at finde et arbejde. Du kan blandt andet finde dig et job i medicinalindustrien. Er det ikke noget for dig, kan du også få et arbejde i enten kemi- eller fødevareindustrien. Slutteligt kan du også vælge at få job i et forskningslaboratorium.

Uddannelsens indhold

En stor del af de produkter, som du støder på i din hverdag, har været i hænderne på en laborant. Det har de været, inden de er blevet sendt på markedet. Det skyldes, at laboranten har stået for at teste og kontrollere bl.a. rå- og færdigvarer, inden forbrugerne får dem i hænderne.

Hvis du gennemfører denne uddannelse, vil du derfor lære alt, hvad du skal vide, for at kunne udføre dette arbejde. Med andre ord, så vil du lære at analysere en lang række prøver fra flere industrier. Dertil vil du også lære at bearbejde data, der kommer fra disse analyser.

Der er tale om en meget bred uddannelse, der dog er inddelt i en række hovedområder. Derfor er det også primært de nedenstående områder, du kommer til at beskæftige dig med på uddannelsen:

 • Analyseteknik
 • Kvalitetssikring
 • Grundlæggende laboratoriearbejde
 • Arbejdsmiljø
 • Kvalificering og validering

Derudover er det også muligt at supplere med et eller flere valgfag. Hvis du har et ønske om at vide mere om dine muligheder for dette, skal du læse nærmere på uddannelsesstedernes hjemmesider. Det skyldes, at det ikke er alle steder, at valgfagene er de samme.

LÆS OGSÅ:  Hvordan afmelder man Hello Fresh?

Efter endt uddannelse vil du ikke blot have mulighed for at finde job som laborant. Du vil også have optjent muligheden for at bruge titlen Laborant AK. På engelske vil du have ret til at bruge titlen AP Graduate in Chemical and Biotechnical Science.

Sådan foregår undervisningen

Undervisningen på denne uddannelse er tilrettelagt, så du får en god indsigt i det at arbejde på et laboratorium. Det vil sige, at du kan se frem til at få undervisning i mange emner. Du vil f.eks. blive undervist i, hvordan arbejdet foregår på diverse kontrol- og analyselaboratorier.

Da det ikke er alle laboranter, der ønsker at gå denne vej, er der naturligvis også undervisning i arbejdet på forsknings- og udviklingslaboratorier. Der bliver ofte vekslet mellem teoretisk undervisning og praktisk arbejde, så man får mulighed for at bruge teorien.

Derudover indgår der også en obligatorisk praktik, der har en varighed på omtrent et år. Det er op til dig selv, om du ønsker at gennemføre denne praktisk i Danmark eller i udlandet. Det kan ske, at denne praktisk er ulønnet, hvis den udføres i udlandet. Dog vil du være berettiget til SU.

Når du er i praktik, vil du ofte være ansat ved analyse- eller forskningslaboratorier. Dette kan enten være i det private eller i det offentlige. Derfor er der mange industrier at vælge mellem. F.eks. kan du komme i praktik i medicinalindustrien eller i den kemiske industri. 

Inden du kan kalde dig færdiguddannet, skal du op til en eksamen. Her er der tale om et eksamensprojekt, hvor du som regel skal tage udgangspunkt i en problemstilling fra praktikstedet. Du skal både aflevere et skriftligt projekt samt forsvare det med en mundtlig fremlæggelse.

Adgangskrav til uddannelse som laborant

Hvis du har et ønske om at blive optaget på uddannelsen til laborant, er der en række krav, du skal leve op til. Blandt andet er der en række fag, der skal være bestået, for at kunne søge om optagelse. Dette er tilfældet, uanset om du vælger at søge om optagelse i kvote 1 eller kvote 2.

For at kunne blive optaget på uddannelse, skal du enten have en gymnasial uddannelse eller en erhvervsuddannelse af mindst tre års varighed. Hvis du har bestået en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, kan denne også være adgangsgivende til uddannelsen.

Ydermere er der også en række specifikke krav, som ansøgerne skal leve op til. For at kunne søge om optagelse på uddannelsen, skal man som ansøger har bestået de følgende fag:

 • Har du taget en gymnasial uddannelse, skal du have bestået matematik C samt enten kemi C eller bioteknologi A
 • Kommer du med en erhvervsuddannelse i bagagen, skal du have bestået matematik C. Dertil skal du også have bestået bioteknologi A, kemi C eller naturfag C
 • Har du bestået en adgangseksamen til ingeniøruddannelserne, skal du også have bestået matematik C. Ligeledes skal du have bestået enten kemi C eller bioteknologi A
LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man farmakolog?

Hvis du ikke har bestået de påkrævede fag, har du ikke mulighed for at blive optaget på uddannelsen. Det skyldes, at der ikke gives dispensation. Derfor er du nødt til at læse fagene op. Dette kan du heldigvis gøre mange steder i landet.

Om jobbet som laborant

Som laborant består dit job af flere ting. Din primære opgave vil være at sikre, at produkter, materialer og miljø lever op til de krav, der stilles af myndighederne. Der stilles blandt andet krav til kvalitet og sikkerhed, som produkter skal leve op til, inden de sendes ud til forbrugerne.

Du kan arbejde indenfor en lang række områder, men mange laboranter har arbejde i medicinalindustrien. Her kan deres arbejde bestå af at skulle sikre, at medicin indeholder, hvad der står på pakken. Selvom det er et af de mest gængse jobs, er det ikke det eneste.

Er du uddannet laborant, vil du også kunne arbejde i mange andre industrier. F.eks. kan dit job bestå af at sikre, at kosmetik, maling eller legetøj ikke indeholder ulovlige eller farlige stoffer. Dit job kan også bestå af at kontrollere, at jord eller vand er fri for forurening.

I nogle tilfælde arbejder du selv for de virksomheder, som du tester produkter fra. Dog kan du også få job i det offentlige, hvor du vil blive sendt ud til kontrolbesøg hos virksomheder. Om du foretrækker det ene eller det andet, er naturligvis op til dig selv at vurdere.

Det er også værd at nævne, at du kan få et job i et udviklingslaboratorium, hvor du vil arbejde med at lave nye produkter. Her kan dit job f.eks. består af at lave bedre medicin. Du kan også være ansat på et forskningslaboratorium, hvor du arbejder med genteknologi.

Typiske arbejdsopgaver

Laborant er en bred uddannelse, der giver dig adgang til en lang række jobs. Ofte vælger de fleste at specialisere sig inden for et eller få områder. Hvis du også ønsker at gøre dette, vil du blandt andet kunne vælge mellem de nedenstående områder.

Alt afhængigt af dit valg af område, vil dine opgaver naturligvis også variere. Da det er et meget specialiseret job, er det ofte de samme opgaver, der går igen. Arbejder du f.eks. med analyse af medicin, er det primært det, du kommer til at bruge din arbejdsdag på.

Nogle af de mest gængse arbejdsområder for laboranter, er følgende:

 • Forskning
 • Analyser og kontrol af medicin eller fødevarer
 • Udvikling, fremstilling og test af produkter
 • Miljøkontrol og beskyttelse
 • Rådgivning
 • Kvalitetsstyring og -kontrol på laboratorier

Hvis du ønsker at fortsætte din uddannelse, er dette også muligt. Du kan nemlig vælge at videreuddanne dig til laboratorietekniker. Hvis du gør det, vil du specialisere dig endnu mere i arbejdet i laboratoriet. Det er naturligvis også muligt at søge diverse former for lederstillinger.

Laborant løn: Hvad tjener en laborant?

Hvis du går med tankerne om at blive uddannet som laborant, vil du sandsynligvis gerne vide, hvad du kan forvente at tjene. Faktum er dog, at det ikke er muligt at give et konkret svar på dette, da det varierer meget fra job til job.

LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man byggetekniker?

Som nyuddannet kan du dog forvente en løn på omkring 30.700 kroner om måneden inklusive pension. Din løn kan naturligvis også være højere eller lavere, da det afhænger af dit job. Ligeledes har det også indflydelse, hvor i landet, du ender med at få et job.

Når du har arbejdet som laborant i en årrække, kan du glæde dig over, at din løn kommer til at stige. Er du laborant med 10 års erfaring, er den gennemsnitlige løn på 33.900 kroner. Det er dog værd at nævne, at den kan lyde på op mod 38.100 kroner. Omvendt kan den naturligvis også være lavere.

Hvad dette betyder er, at du som laborant ikke vil være blandt de bedst lønnede i Danmark. Omvendt er det naturligvis ikke en dårlig løn du får, hvis du beslutter dig for at blive uddannet som laborant. Det er værd have med i dine overvejelser.

I denne forbindelse er det også vigtigt at påpege, at du selvfølgelig ikke skal fokusere på økonomien, når du vælger din uddannelse. Derimod skal du have fokus på at finde et job, du godt kan lide. Og lyder jobbet som laborant interessant, skal du ikke tøve med at kaste dig over det.

Mange jobmuligheder som laborant

En af de klare fordele ved at tage en uddannelse som laborant er, at det låser op for en lang række jobs. Du kan ikke blot arbejde i et væld af industrier, men vil også kunne indtage flere funktioner. Desuden er der stort set altid brug for flere laboranter.

Er denne grund skal du ikke være bekymret for, at det bliver svært at få arbejde, når du er færdig med din uddannelse. Ifølge Danmarks Statistik er det kun 5% af de nyuddannede laboranter, der ikke kan få job. Derfor er det ganske få, der kommer til at stå i denne situation.

Hvis du ønsker at tage en uddannelse, hvor du er næsten garanteret at få et job efter endt uddannelse, er dette ikke et dumt valg. Naturligvis skal du også bryde dig om at arbejde som laborant, men at der stort set er jobsikkerhed, er bestemt også værd at tage med.

Du kan også arbejde i udlandet

Det er naturligvis ikke kun i Danmark, at du har mulighed for at få et arbejde som laborant. Hvis du har denne uddannelse, vil der også være mulighed for at søge job i udlandet. Har du længe haft et ønske om at gøre dette, kan uddannelsen derfor være noget for dig.

Selvom det er muligt at få job i udlandet, er det kun ganske få, der gør det. Ifølge Danmarks Statistik er det kun 2% af de nyuddannede, der beslutter sig for at gøre dette. Resten ender i stedet med at få et job i Danmark, hvor der også er stor efterspørgsel på laboranter.

I denne forbindelse er det også værd at nævne, at det er muligt at få et job med en del rejsedage. Kan du godt lide tanken om at rejse med jobbet, er det derfor værd at overveje. Vil du derimod gerne have en fast base, kan du selvfølgelig også finde et sådant job flere steder i landet.