Hvordan bliver man stewardesse?

Ønsker du at arbejde som stewardesse (kaldes også for kabinepersonale eller Cabin Attendant) vil du være en del af den faste besætning på fly, der har passagerer med ombord. Det er naturligvis ikke et job for alle, men for mange er det en stor drøm.

Hvis du har et ønske om at blive ansat som stewardesse, er der en række krav, du skal leve op til. Derfor er det heller ikke alle, der har mulighed for at få job som stewardesse. Det skyldes, at der er krav til både alder, helbred, sprogkundskaber og uddannelse.

Her er det dog værd at nævne, at det ikke er alle selskaber, der har de samme krav. Derfor bør du undersøge, hvad kravene er hos hvert enkelt selskab. Uanset hvor du ansættes, vil det være din vigtigste opgave at hjælpe passageren med at komme ud af flyet i en nødsituation.

Derfor er det også et krav, at man som stewardesse har et gyldigt certifikat (kaldes et CA-certifikat). Har man ikke et sådant certifikat, er det ikke muligt at få job som stewardesse. Heldigvis får du dit certifikat som et led i din uddannelse til at blive en del af kabinepersonalet.

Du skal naturligvis også være klar over, at du kommer til at udføre dit arbejde under trange arbejdsforhold. Arbejder du på korte ruter, kan du også opleve en del tidspres. Dine arbejdstider vil også være meget varierende, hvorfor du kan komme til at arbejde på alle tidspunkter af døgnet.

Uddannelse som stewardesse

En af de store fordele ved at blive uddannet som stewardesse er, at du bliver uddannet efter din ansættelse. Det vil sige, at du bliver uddannet sideløbende med, at du faktisk udfører arbejdet. Det er en fordel, da det giver dig fantastiske muligheder for at lave på en praktisk måde.

Trafikstyrelsen har godkendt en række luftfartsselskaber, der har tilladelse til at uddanne kabinepersonale. Det omfatter derfor også stewardesser såvel som stewarder, som det hedder, hvis der er tale om mandligt kabinepersonale.

Din uddannelse vil finde sted i en skoleorganisation, der er tilknyttet et dansk luftfartsselskab. Det skyldes, at en stor del af uddannelsen vil basere sig på udstyr og procedurer, der ikke er ens alle steder. Derfor vil din uddannelse være centreret om det pågældende luftfartsselskab.

Adgangskrav til uddannelsen

Da der ikke er tale om en uddannelse, der f.eks. finder sted på et universitet, er kravene ikke ens alle steder. Derimod varierer de fra selskab til selskab. For at finde de specifikke krav, er du derfor nødt til at finde dem på de enkelte selskabers hjemmeside.

Generelt vil der dog blive stillet krav til forskellige typer af personlige kvalifikationer. Blandt andet er der krav om både fysisk og psykisk stabilitet, fleksibilitet og velvillighed. Samtidig er du som stewardesse også nødt til at have både situationsfornemmelse og overblik.

I og med, at du ikke vil være alene om at udføre dit arbejde, kræver de fleste selskaber også, at deres stewardesser har gode samarbejdsevner. Ydermere er det påkrævet, at man er i stand til at forholde sig rolig, hvis man ender i en presset situation.

LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man autolakerer?

Der er også formelle adgangskrav

Ønsker du at arbejde som stewardesse, er der også en række formelle krav, du skal leve op til. Blandt andet er det i de fleste tilfælde et krav, at du har bestået en gymnasial uddannelse. Derudover skal du kunne tale mindst et skandinavisk sprog flydende.

De fleste selskaber stiller også krav om, at du har en god forståelse for de øvrige skandinaviske sprog. Dette skal du have både mundtligt og skriftligt. Ydermere skal du have gode kundskaber i engelsk og tysk, mens gode regnekundskaber helt afgjort også er en fordel.

For at kunne blive optage på uddannelse som stewardesse, skal du først have to års relevant erfaring fra et serviceerhverv. Desuden bliver der ofte også stillet meget konkrete krav til din alder. Hos de fleste selskaber skal du nemlig være mellem 23 og 28 år.

Din højde kan faktisk også ende med at spille ind i forhold til dine muligheder for at blive stewardesse eller steward. Der bliver stillet krav om, at du har en højde på mellem 165 og 185 cm samt en normal vægt.

Generelt skal du også have et godt helbred, som kan holde til de mange flyveture. Der er også krav om, at du har et godt syn. Samtidig skal du være i god form, da du skal kunne svømme mindst 200 meter. Slutteligt kræves det naturligvis, at du har en ren straffeattest.

Undervisning på uddannelsen

Når du bliver uddannet som stewardesse, kan du glæde dig over at blive undervist i en lang række emner. Naturligvis varierer dette en smule fra selskab til selskab, men som udgangspunkt vil du altid blive undervist i følgende.

  • Relevante love og bestemmelser
  • Elementær flyvelære
  • De normale procedurer
  • Sikkerhed på flyet
  • Luftfartøj og udstyr
  • Nødprocedurer, herunder placering og brug af nødudstyr
  • Hygiejne, flyvemedicin og førstehjælp.

Det er dog langt fra alle, du kan se frem til at blive klogere på. Blandt andet vil du også få undervisning i andre emner såsom passagerpsykologi. Ydermere vil du også lære mere om tale- og annonceringsteknik, rutekendskab osv.

Når der er tale om decideret undervisning, foregår det i form af klasseundervisning. Dette vil i nogle tilfælde også indebære praktiske øvelser, hvor du og de øvrige elever lærer at betjene udstyr samt følge de relevante procedurer.

Derfor kan du selvfølgelig forvente, at du også vil få praktisk undervisning i nødprocedurer såsom evakuering. Nogle af disse øvelser vil foregå i en flykabine, mens andre forekommer i en kabinemodel.

For at runde uddannelsen af, vil du skulle bestå en skriftlig prøve. Din uddannelse vil være både teoretisk og praktisk, og vil blive tilrettelagt af det enkelte luftfartsselskab. Denne del af din uddannelse foregår som et kursus af 4-10 ugers varighed.

Om jobbet som stewardesse

Når du arbejder som stewardesse (eller kabinepersonale), som det også kaldes), har du en lang række arbejdsopgaver. Inden flyet kan lette, skal du bl.a. stå for at sikre, at der er styr på alt sikkerhedsudstyr (og andet udstyr på flyet) til brug i tilfælde af en nødsituation.

Desuden er det også dig, der skal undervise og demonstrere de mange passagerer i brugen af dette udstyr. Sandsynligvis har du været ude at flyve, hvor en steward eller en stewardesse har vist, hvordan man bruger nødudstyret. Det kan f.eks. være en redningsvest eller iltmaske.

LÆS OGSÅ:  Hvordan printer man fra iPhone?

Ydermere skal du også tjekke, at der er kommet både mad- og drikkevarer om bord til passagererne. Naturligvis skal der også være mad og drikke til besætningen. Skal der sælges toldfrie varer på turen, skal du også undersøge, om disse er kommet om bord på flyet.

Når dine passagerer begynder at komme om bord på flyet, kan det også være din opgave at hjælpe dem med at finde deres plads og anbringe deres bagage. Inden flyet letter, er det dit ansvar som stewardesse at sikre, at alle har fået spændt deres sikkerhedsseler.

Under flyvningen

Når flyet er lettet, er dit arbejde naturligvis ikke overstået. Derimod vil dit job herfra bestå af at skulle betjene flyets passagerer. Dette kan indebære en lang række ting, hvilket blandt andet kan være at servere måltider, men også stå for salg af toldfrie varer.

Skulle det vise sig, at en passager har spørgsmål undervejs, vil du som stewardesse skulle besvare dette. Kræver det, at du f.eks. kontakter piloten, skal du også gøre dette. Du skal også tage dig af de problemer, der kan opstå undervejs, hvilket f.eks. kan være en syg passager.

Det er en vigtig del af dit arbejde, at du kan få passagererne til at føle sig godt tilpas under rejsen. Det gælder også for de passagerer, der ikke har det godt med at flyve. Det vil sige, at du som stewardesse skal sørge for at være lydhør over for passagererne og deres behov.

De fleste flyvninger er klaret på nogle få timer, men det er ikke tilfældet for alle. Er der tale om en flyvning over en lang distance, kan det indebære gener på grund af tidsforskelle. Desuden kan det også betyde, at du skal overnatte på et hotel, inden du skal flyve retur igen.

Hvad hedder en mandlig stewardesse?

De fleste kalder kabinepersonalet på et fly for stewardesser. Det skyldes, at det før i tiden kun var kvinder, der havde dette job. Sådan forholder det sig ikke i dag, hvor der også er mange mænd, der har jobbet. Og bliver naturligvis ikke betegnet som stewardesser.

Det kvindelige kabinepersonale bliver ikke blot kaldt stewardesse, men ofte også enten flyværtinde eller airhostess. Er der tale om mandligt kabinepersonale, vil man i stedet betegnet ham som en steward, flyvært eller airhost. I andre tilfælde kaldes de blot flypersonale.

Hvor stort et kabinepersonale, der er tale om, afhænger af størrelsen på flyet. Er det et mindre fly, er det meget normalt, at der kun er en eller to stewards eller stewardesser. Er det et større fly, vil der være et større hold, som bliver ledet af en kabinechef eller purser.

Hvad tjener en stewardesse?

Det er ikke muligt at give et konkret svar på dette. Det skyldes, at der er mange variabler, der spiller ind i forhold til en stewardesses indkomst. Blandt andet er der stor forskel på, hvor mange timer, de arbejder. Dette har selvsagt stor relevans for hans eller hendes indkomst.

Mange ser dette som en fordel, da det betyder, at de selv kan styre deres indkomst. I hvert fald til en vis grad. Hvis du ønsker at tjene flere penge, kan du vælge at tage imod flere vagter. Det kræver dog, at du er ansat hos et selskab, hvor de tillader dette.

LÆS OGSÅ:  Hvordan slår man Find min iPhone fra?

Når det er sagt, så er det værd at nævne, at den gennemsnitlige månedsløn for nyuddannede lyder på 33.049 kr. Dette er indtægt pr. måned inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv. Derfor vil det ikke være hele beløbet, der er til udbetaling hver måned.

I denne forbindelse er det værd at nævne, at der kan være selskaber, der betaler mere eller mindre. Derfor har du også selv mulighed for at forhandle din løn i forbindelse med din ansættelse. Det kan naturligvis være en fordel at gøre dette, da det kan resultere i en højere løn.

Hvad tjener en stewardesse i timen?

Det er ikke i alle tilfælde, at en stewardesse er timelønnet. Tværtimod er der mange selskaber, der ansætter dem til en fast månedsløn. I andre tilfælde bliver en stewardesse ansat på en kontrakt som timelønnet, hvorfor han eller hun dermed bedre kan styre sin indkomst.

For en timelønnet stewardesse, kan der være stor forskel på, hvad lønnen lyder på. Det skyldes, at der er en lang række variabler, der har betydning for lønnen. Blandt andet vil timelønnen være højere, hvis man flyver på skæve tidspunkter, helligdage mv.

Desværre er det dog ikke muligt at give et konkret svar på, hvad lønnen lyder på. Ønsker du at vide mere om dette, vil du derfor være nødt til at kontakte de selskaber, der ansætter stewardesser i Danmark. Kun de kan svare på, hvad du kan forvente at få i betaling for dit arbejde.

Jobbet som stewardesse er ikke for alle

Det er meget vigtigt at understrege, at jobbet som stewardesse ikke er noget for alle. Hvis du har gjort dig tanker om at blive uddannet stewardesse, skal du derfor overveje det nøje. Det er nemlig et job, der byder på både fordele og ulemper.

Mange mener, at fordelen vejer op for ulemperne, mens andre ser omvendt på det. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig grundigt ind i, hvad jobbet indebærer. Hvis du blot springer hovedkulds ud i det, kan du ende med at blive meget overrasket over det.

Eksempelvis kan du ikke forvente at have fast arbejdstider som stewardesse. Tværtimod er det meget sandsynligt, at det vil variere en del. Årsagen til dette er, at der er flyvninger døgnet rundt. Fælles for alle disse flyvninger er, at der er behov for kabinepersonale.

Derfor er det ikke utænkeligt, at du kan komme til at arbejde om aftenen eller om natten. Ligeledes kan det heller ikke udelukkes, at du kan blive nødt til at tage vagter på helligdage. Eksempelvis er der også fly, der letter på både juleaften og nytårsaften.

Overvej at tale med en stewardesse først

Hvis du overvejer at blive stewardesse, kan det være en god idé at tale med en anden stewardesse først. Han eller hun vil kunne give dig en nærmere forklaring af, hvad jobbet indebærer. Ligeledes vil vedkommende også kunne fortælle dig om fordele og ulemper.

På denne måde vil du have lettere ved at vurdere, om det er det rette job for dig. Som udgangspunkt er det et job, man enten er vild med eller hader. Det er de færreste, der mener, at det bare er fint. Netop derfor er det afgørende, at du overvejer det nøje.

Gør du ikke det, er det ikke usandsynligt, at du kan ende med at fortryde dit valg. Naturligvis kan det heller ikke udelukkes, at du ender med at blive rigtig glad for dit valg. At tale med en erfaren stewardesse, kan dog hjælpe dig med at træffe den rette beslutning.