Hvordan bliver man tandlæge?

Som tandlæge vil din opgave være at undersøge, behandle og forebygge sygdomme, der kan opstå tænder, mund og kæber. Når du er uddannet tandlæge, vil du have stor viden om både sunde og syg tænder, men naturligvis også kæber og munden generelt.

I dit arbejde som tandlæge vil du skulle stå for flere opgaver, hvilket blandt andet omfatter tandeftersyn, tandblegning og operationer i munden. Hertil vil du også skulle vejlede dine patienter, så du har gode forudsætninger for at få sunde og rene tænder.

Som uddannet tandlæge kan du også kalde dig selv for odontolog. Med en uddannelse som tandlæge i bagage, kan du få job i både det private og offentlige.

Sådan bliver man tandlæge

Hvis du har et ønske om at blive tandlæge, skal du indstille dig på, at du skal bruge en del tid på skolebænken. Først skal du nemlig have en gymnasial uddannelse, hvorefter du skal gennemføre både en bachelor- og kandidatuddannelse.

For at blive tandlæge, skal du derfor gennem de følgende tre trin:

 1. En gymnasial uddannelse
 2. Bacheloruddannelsen i odontologi
 3. Kandidatuddannelsen i odontologi

Denne bacheloruddannelse har en varighed på tre år, mens kandidatuddannelse har en varighed på to år. Inden du er færdiguddannet tandlæge, har du derfor siddet fem år på skolebænken. Hertil skal du også først have bestået en gymnasial eksamen.

Hvor kan man uddanne sig som tandlæge?

Ønsker du at uddanne dig som tandlæge, skal du naturligvis være opmærksom på, at det kun er muligt at tage såvel bachelor- som kandidatuddannelsen to steder i landet. Det er nemlig kun muligt at studere odontologi i hhv. København og Århus.

LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man laborant?

Konkret kan du søge ind på uddannelsen på enten Københavns Universitet (KU) eller Aarhus Universitet (AU). Som angivet herover, er det muligt at tage både din bachelor- og kandidatuddannelse i odontologi på de to uddannelsessteder.

Du kan ikke nøjes med at tage en bachelor i odontologi, hvis du ønsker at arbejde. Du er derfor nødt til også at gennemføre den toårige kandidatuddannelse. Synes du, at det er mange år i træk at skulle være på skolebænken, kan du overveje et sabbatår mellem dem.

Sådan bliver du optaget på uddannelsen

For at kunne blive optaget på bacheloruddannelsen, som er første trin, du skal igennem, for at blive tandlæge, er det et krav, at du har en gymnasial eksamen. Har du taget en HF eller en EUX 1. del, er det et krav, at du først har taget en overbygning.

Hertil er der også en række specifikke krav, du skal leve op til, hvis du vil have mulighed for at søge ind på uddannelsen. Du skal nemlig have bestået følgende fag:

 • Matematik A
 • Engelsk B
 • Dansk A

Ydermere er der også krav om, at du har bestået en af følgende kombinationer, inden du kan blive optaget:

 • Kemi B, biologi A og fysik C
 • Fysik B og kemi B
 • Geovidenskab A og kemi B
 • Fysik B og bioteknologi A

Optagelse på Københavns Universitet

Hvis du ønsker at tage din uddannelse til tandlæge på Københavns Universitet, kan du søge ind på enten kvote 1 eller 2. Hvis du vil søge ind på kvote 1, kræver det, at du har et snit fra din gymnasiale eksamen, der lyder på mindst 6,0.

Kan du ikke leve op til dette, betyder det dog ikke, at det ikke er muligt for dig at søge ind på uddannelsen. For at kunne søge ind på kvote 2, er det dog et krav, at du først består en prøve, hvilket du kan læse mere om på deres hjemmeside.

LÆS OGSÅ:  Hvordan sletter man en Instagram-profil?

Det er vigtigt at slå fast, at det ikke er nemt at blive optaget på denne uddannelse, da der er en høj adgangskvotient, som er det laveste gennemsnit for optagelse i kvote 1. I 2022 lød denne adgangskvotient på 10,3 på Københavns Universitet.

Optagelse på Aarhus Universitet

Vil du uddanne dig til tandlæge, skal du vælge, om du ønsker at bo og studere i Aarhus eller København. Ønsker du, at det skal være i Aarhus, er det Aarhus Universitet, du skal studere på. Her skal du også have et snit på mindst 6,0 for at søge ind på kvote 1.

På lige fod med, at det ikke er nemt at blive optaget på Københavns Universitet, så kræver det også et højt karaktergennemsnit. Det er en smule lavere i Aarhus, da snittet her lød på 10,2 i 2022, hvilket dog stadig må siges at være ganske højt.

Om jobbet som tandlæge

Som tandlæge vil det være dit job at sørge for, at dine patienter holder sine tænder og mund rene og sunde. Derfor vil en af dine opgaver også består af undersøge og vurdere, hvorvidt dine patienter har brug for behandling, for at kunne sikre dette.

I denne forbindelse vil du ikke blot skulle tjekke tænder og tandkød, men også både slimhinder, kæber og kæbeled. Når du gør det, skal du tjekke for sygdomme og skader. Det kan også være nødvendigt at tage et røntgenbillede, for at se nærmere på det.

Du skal rådgive og vejlede

I dit job som tandlæge skal du også være indstillet på, at du kommer til at arbejde med forskellige patienter, da det bør vil være børn, unge og voksne. Dog er der klinikker, hvor der f.eks. er større fokus på voksne, end der vil være på hhv. børn og unge.

LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man fjernet fra Krak?

Fælles for alle patienter er dog, at de har brug for hjælp og vejledning, hvilket du derfor skal stå for. F.eks. er det meget normalt, at du skal yde hjælp i forbindelse med korrekt brug af tandtråd. Det kan også være assistance i forhold til valg af tandbørste.

I løbet af din karriere vil du også blive udsat for at skulle arbejde med personer, der lider af tandlægeskræk. Disse patienter har et større behov for at føle sig trygge. Det kan du opnå ved at snakke om behandlingen, berolige dem med musik eller noget tredje.

Typiske arbejdsopgaver

I jobbet som tandlæge vil du skulle varetage flere forskellige opgaver, men nogle af de mest gængse arbejdsopgaver, finder du herunder:

 • Undersøgelse af og beslutning om, hvorvidt en patient har brug for behandling
 • Reparation af huller og andre skader i tænder
 • Fjernelse af betændte never i tandroden
 • Påsætning af tandkroner, som er en form for hætte, der sættes uden på en tand
 • Journalføring, så journalen er ajour med seneste behandling

Tandlæge løn: Hvad tjener en tandlæge?

Det er svært at give et konkret svar på, hvad en tandlæge tjener. Det skyldes, at det ikke er dem alle, der får samme tandlæge løn. Blandt andet er der forskel på, hvorvidt en tandlæge er ansat i en privat virksomhed eller er ansat af en kommune.

Hertil er der også forskel på, hvor stor erfaring tandlægerne har. Det er naturligvis også noget, der spiller ind i forhold til tandlægens løn. Dog har Danmarks Statistik tal på, hvad man som nyuddannet kan forvente at tjene som tandlæge.

Ifølge Danmarks Statistik lyder en månedsløn for tandlæge på 57.238 kr. inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv., hvis man er ansat i en privat virksomhed. Er man kommunalt ansat, er tallet på 43.257 kr. Begge tal er fra 2019.

Der er mange, der mener, at en tandlæge får en høj løn, men om det er tilfældet, er svært at svare på. Det skyldes, at det er forskelligt fra person til person, hvad der kan betegnes som en høj løn.