Hvordan melder man sig ud af folkekirken?

Når du bliver døbt i Danmark, bliver du også meldt ind i Den Danske Folkekirke. Det vil sige, at det ikke er dit eget, men derimod dine forældres valg, om du skal være medlem af folkekirken. Finder du du af, at du ikke vil være dette, kan du nemt melde dig ud.

Hvis du beslutter dig for, at du ikke vil være medlem af folkekirken, kræver det derfor en aktiv indsats fra dig. Du skal dog være klar over, at der er en række konsekvenser, der følger med, hvis du beslutter dig for at gøre alvor af dine overvejelser om at melde dig ud.

Sådan melder du dig ud af folkekirken

Vil du gerne melde dig ud af folkekirken, er der flere måder at gøre det på. Du kan enten vælge at klare det selv, eller du kan benytte dig af en af de udbydere, der mod betaling kan gøre det. I sig selv koster det dog intet at melde sig ud, hvorfor det sagtens kan gøres gratis.

Beslutter du dig for, at du selv vil stå for det, skal du henvende dig hos din sognepræst eller på kirkekontoret i dit sogn. Det er dog ikke et krav, at du selv dukker op fysisk, da du blot kan henvende sig skriftligt. Det kan du f.eks. gøre ved at sende en e-mail.

LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man autolakerer?

Når du gør dette, skal du oplyse dit navn, samt hvor og hvornår du er født og døbt. Disse oplysninger kan du finde på din fødsels- og dåbsattest. Efter du har gjort dette, vil sognepræsten registrere din udmeldelse i kirkebogen, hvorefter det bliver registreret i CPR-registreret.

Efter at have meldt sig ud af folkekirken, vil du modtage en ny dåbs- og fødselsattest, hvorpå det nu vil fremgå, at du ikke længere er en del af folkekirken. Når det hele er registreret i CPR-registreret, vil du også være afmeldt kirkeskat, hvorfor du slipper for at betale for dette.

Er du ikke myndig?

Er du under 18 år, er det ikke muligt at melde dig ud af folkekirken, uden først at have fået tilladelse fra dine forældre (eller den/dem med forældremyndigheden). Kan du ikke få dette, bliver du derfor nødt til at vente, indtil du bliver myndig.

Er du mellem 15 og 18 år, vil det kun være muligt at blive meldt ud af folkekirken, hvis du selv giver samtykke til dette. Det betyder, at dine forældre eller din værge ikke kan melde dig ud af folkekirken, hvis du ikke selv giver din accept til dette.

Ønsker du at melde dig ud af folkekirken og dermed også afmelde kirkeskat, er præsten forpligtet til at respektere dette. Derfor kan han eller hun ikke nægte at melde dig ud af Den Danske Folkekirke.

Mange overlader det til en udbyder

Hvis du har et ønske om at melde dig ud af folkekirken, kan du – som sagt – vælge at gøre det selv, eller du kan benytte dig af en af de udbydere, der kan gøre det for dig. Vil du spare dig selv for besværet, er sidstnævnte naturligvis et oplagt valg.

LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man farmakolog?

Der findes flere af disse udbydere, der kan hjælpe dig med at melde dig ud af folkekirken og afmelde kirkeskat. Faktisk kan det klares for blot 189 kr. Vil du gerne spare pengene, er der dog intet, der står i vejen for, at du blot gør det selv.

Mange ser det dog som en god løsning, at de kan betale relativt få penge for, at andre tager sig af det. Hvis du også mener, at det er den bedste løsning for dit vedkommende, skal du selvfølgelig blot på jagt efter en af disse udbydere.

Hvad får man som medlem af folkekirken?

Når du er medlem af Den Danske Folkekirke, så er du også medlem af den kristne tro. For at være medlem, er det et krav, at du betaler en form for medlemsbidrag, hvilket bliver opkrævet i form af kirkeskat. Det betaler alle i Danmark, medmindre de ikke er medlem af folkekirken.

Denne skat bliver brugt til flere formål, hvilket blandt andet gælder at finansiere vedligeholdelsen af de danske kirker. Samtidig bliver pengene også brugt til sociale tiltag og arrangementer, der bliver afholdt af de mange kirker, der befinder sig rundt omkring i Danmark.

Der er kun én måde at blive medlem af folkekirken på, da det kræver, at du bliver døbt. Det gør sig gældende, uanset om du er barn, ung eller voksen. Det skal også nævnes, at du ikke må være medlem af andre trossamfund, hvis du vil være medlem af Den Danske Folkekirke.

Det sker der, hvis du melder dig ud af folkekirken

Beslutter du dig for at melde dig ud af folkekirken, vil du miste retten til kirkelige handlinger. Det vil sige, at du mister retten til at kunne blive konfirmeret, blive viet i kirken, samt at få en kirkelig begravelse eller en bisættelse.

LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man fjernet fra Krak?

Selvom du ikke er medlem af folkekirken, vil du fortsat have ret til en gravplads på en kirkegård. Dog vil det ikke være en præst, der står for begravelsen eller bisættelsen. I stedet vil det være de pårørende, der skal stå for at stable et arrangement på benene.

Hertil skal det også nævnes, at en gravplads som regel vil være dyrere, hvis man ikke er medlem af folkekirken, hvilket skyldes, at driften af kirkegården som regel vil være finansieret gennem den kirkeskat, man betaler, når man er medlem.

Beslutter du dig for at melde dig ud, er det en god idé, at du snakker med dine nærmeste om, hvad der skal ske, når du skal begraves eller bisættes. Hertil bør du også forholde dig til de økonomiske aspekter af det, da det er noget, dine efterladte vil stå med.

Er du ikke medlem af folkekirken, men er din kommende ægtefælle, vil det stadig være muligt for jer at blive viet i kirken. Desuden er det også muligt at få dit barn døbt i kirken, selvom du ikke er medlem, men det betyder naturligvis, at barnet meldes ind i forbindelse med dåben.