Hvordan regner man gennemsnit?

Der kan være et væld af årsager til, at du har brug for at regne gennemsnit. I de fleste tilfælde vil man kunne bruge en lommeregner til det, men for at kunne dette, kræver det dog, at man ved, hvilken formel, der skal bruges, for at beregne gennemsnit.

Hvis du gerne vil vide, hvordan man bærer sig ad med dette, er du landet på den helt rette side. I denne artikel kan du nemlig læse om, hvordan du gør det. Du vil også kunne finde et eksempel, som ofte gør det lettere at lære, hvordan man regner et gennemsnit ud.

Sådan regner man gennemsnit

Du skal ikke være bekymret for, at det er svært at regne gennemsnit. Faktisk er det noget, der er ganske let, når du først har lært det. Et gennemsnit finder du nemlig ved at finde summen af alle forekomster, som du herefter dividerer med antallet af forekomster.

Har du f.eks. et ønske om at finde gennemsnitsalderen på fem personer, skal du starte med at lægge de fem personers aldre, som bliver til summen alle forekomster. Når du har gjort det, skal du dividere det med antallet af forekomsten, som i dette tilfælde er fem.

Efter at have gjort dette, vil du stå tilbage med et tal, som er gennemsnittet af de fem tal. Dette kaldes ofte også for et aritmetisk gennemsnit eller et aritmetisk middeltal.

Eksempel: Beregn gennemsnit sådan he

Ofte vil det være lettest at lære om noget nyt, hvis du bliver præsenteret for et eksempel. Det gør sig også gældende, hvis du har et ønske om at lære at regne et gennemsnit ud. Derfor har vi lavet et eksempel herunder, hvor du kan finde gennemsnitsalderen på følgende fem personer:

 • Lars er 9 år
 • Anders er 14 år
 • Johnny er 33 år
 • Else er 71 år
 • Elizabeth er 34 år
LÆS OGSÅ:  Hvordan gør jeg min Mac hurtigere?

For at finde ud af, hvad gennemsnitsalderen på de fem personer er, skal du starte med at finde summen af alle forekomster. Det gør du blot ved at lægge deres aldre sammen, så regnestykket bliver som følgende:

 • 9 + 14 + 33 + 71 + 34 = 161.

Når du har fundet frem til, hvad summen af alle forekomster er, så skal du dele det med antallet af forekomster, som i dette tilfælde er fem. Dermed vil du stå tilbage med gennemsnittet, som du kan se herunder:

 • 161 / 5 = 32,2 år

Hvad det vil sige er, at gennemsnitsalderen på de fem personer er 32,2 år.

Beregn vægtet gennemsnit

I det eksempel du finder herover, er der regnet med afsæt i, at alle fem forekomster er vægtet lige. Det vil sige, at Anders’ alder er lige så vigtig som Elses og Johnny. Når alle forekomster bliver vægtet lige, har de derfor lige stor vægt i selve regnestykket.

Der kan dog være situationer, hvor det ikke er alle forekomster, der er vægtet lige. Det er f.eks. tilfældet ved karakterer i skolen, hvor der vil være nogle karakterer, der vægtes højere end andre, og derfor har større betydning for, hvad gennemsnittet bliver.

Eksempel: Sådan regner man vægtet gennemsnit

Skal du regne et vægtet gennemsnit, foregår det på en lidt anden vis, end hvis du skal finde et aritmetisk gennemsnit. Har du f.eks. fået to karakterer i skolen, der lyder på hhv. 7 og 12, er det nemt at finde det aritmetiske gennemsnit, da det blot foregår således:

 • 7 + 12 = 19
 • 19 / 2 = 9,5

Det vil sige, at du har et aritmetisk karaktergennemsnit, der lyder på 9,5. Men hvis den ene af de to karakterer er vægtere højere, og det fag, hvor du har fået 12, er vægtet dobbelt ift. det fag, hvor du har fået 7, så skal du regne gennemsnittet ud på en anden måde.

LÆS OGSÅ:  Hvordan finder man omkredsen af en cirkel?

Hvis det ene fag tæller dobbelt, så er det nødvendigt, at denne forekomst også bliver talt dobbelt ift. de øvrige forekomster. Det vil sige, at summen af de to forekomster faktisk vil komme til at se således ud:

 • 12 + 12 + 7 = 31

Nu skal du dividere summen med antallet af forekomster. Her skal du huske, at du skal dividere med det antal forekomster, der er brugt i din beregning. Det vil sige, at du ikke skal dividere med to, men derimod med tre. Din beregning vil derfor komme til at se således ud:

 • 31 / 3 = 10,3

Som følge af, at karakteren i det ene fag, hvor du har fået karakteren 12, vægtes dobbelt, er gennemsnittet derfor steget fra 9,5 til 10,3.

Herover er der tale om et simpelt eksempel, men er der mange forekomster, der alle har forskellig vægtning, kan det være en fordel at bruge Excel til beregningen. Det vil gøre det en del nemmere for dig at holde styr på det hele.

Gennemsnitsberegning er let, når man har lært det

Når man skal lære at regne på en ny måde, kan det sagtens virke overvældende. Skal du lære at regne gennemsnit, er det derfor ikke sikkert, at du føler, at det er overskueligt. Det er helt forståeligt, at du har det på denne måde, da du ikke er ene om det.

Faktisk er der mange, der har en idé om, at det kan være svært at lære at regne et gennemsnit ud. Når de først har lært det, finder de dog ud af, at det slet ikke er så svært, som det ser ud til. Tværtimod er det noget, der er ganske nemt, når man først har fundet ud af det.

LÆS OGSÅ:  Hvordan bliver man efterretningsagent?

Hertil er det også værd at nævne, at du i dag kan benytte dig af et væld af værktøjer til formålet. Du er derfor ikke tvunget til at regne det ud med hovedregning. Faktisk behøver du ikke engang en lommeregner, da du blot kan bruge enten Google eller Excel til det.

Hvad bruges gennemsnit til?

Der kan være mange grunde til, at man har brug for at regne et gennemsnit ud. Det kan f.eks. være, at man har brug for at finde ud af, hvad den gennemsnitlige alder er for besøgende i en svømmehal. Ud fra dette, vil man også kunne vurdere om bestemt aldersgrupper er over- eller underrepræsenteret i forhold til gennemsnittet.

Hertil kan det også være brugbart, hvis man står med en stor datamængde, hvor der ikke er behov for at have kendskab til hver enkelt forekomst. Det kan f.eks. være, at der har været 10.000 gæster med til en stor konference.

Efter konferencen vil arrangøren gerne vide, hvor gamle deres gæster har været. I stedet for at fortælle alderen på hver af de 10.000 personer, der har deltaget, er det naturligvis lettere blot at give arrangøren et gennemsnit.

I et sådant tilfælde er der næppe brug for at have kendskab til hver enkelt persons alder. Derimod vil man gerne bare have en gennemsnitsalder på alle gæster, som man f.eks. kan bruge til at målrette sin markedsføring, hvis han skal afholde endnu en konference.